LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorrådgiver EU - Forskningsavdeling (FA)

Søknadsfrist: 27.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Forskningsavdelingen inngår i Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE), og er en del av universitetsadministrasjonen som bistår med støtte til universitetets forskere og ledelse innen forsknings-, forskerutdannings- og innovasjonsspørsmål. Avdelingen har 12 medarbeidere. Avdelingen har også ansvar for å bidra til at universitetet utvikler og styrker forholdet til norsk og internasjonalt næringsliv.

Har du erfaring fra søknadsutvikling og med å veilede forskere?

Om stillingen

Ved Forskningsavdeling (FA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig en fast stilling som EU-rådgiver. Stillingen er underlagt forskningsdirektøren ved NMBU.

Det er et mål for NMBU å styrke universitetets deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, med særlig fokus på Horisont Europa.

Stillingen vil inngå i et team med to andre EU-rådgivere og en EU-prosjektkontroller. Arbeidssted vil i hovedsak være Campus Ås. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområder for stillingen vil være rådgivning og tjenester innenfor forskerstøtte. Arbeidet vil være knyttet til EU som satsningsområde og tilrettelegging for EU-engasjementet ved NMBU.

Oppgaver:

 • Informere om aktuelle utlysninger og være pådriver for søknader i Horisont Europa og andre EU-programmer som er relevant for NMBUs fagprofil
 • Veilede og følge opp forskere i deres arbeid med søknader og prosjekter
 • Planlegge, organisere og gjennomføre kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsutvikling, prosjektledelse mm. Bistå i utviklingen av virkemidler og rutiner for ytterligere profesjonalisering av EU-støtten ved NMBU.
 • Bidra i arbeidet med å bygge nettverk og posisjonere NMBU i Horisont Europa,
 • Bidra til NMBUs strategi og politikk på EU-feltet
 • Bidra til å styrke koblingene og samspillet mellom EU- og den nasjonale arenaen
 • Representere NMBU i samarbeidet med nasjonale og europeiske universiteter, Norges forskningsråd og på andre arenaer.
 • Administrative oppgaver knyttet EU-arbeidet

Den som tilsettes kan bli pålagt også andre arbeidsoppgaver.

Kompetanse:

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Det kreves høyere utdanning tilsvarende masternivå. Relevant erfaring kan veie opp for utdanning.
 • Inngående kjennskap til og praktisk erfaring fra Horisont 2020
 • Erfaring fra søknadsutvikling og med å veilede forskere
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og kjennskap til nasjonalt virkemiddelapparat for forskning og innovasjon

Det er ønskelig med:

 • Doktorgrad
 • God innsikt i og erfaring med programtypene ERC og MSCA
 • Kjennskap til NMBUs fagområder og kompetanse på fagområder innenfor NMBUs fagprofil
 • Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner, god evne til å bygge relasjoner, engasjere og motivere andre
 • Svært gode kommunikasjonsevner og dyktig til å formidle, gjerne erfaring fra formidlingsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Rask til å sette seg inn i nye problemstillinger, god til å drive og koordinere prosesser, initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364, Seniorrådgiver i lønnstrinn 64 – 78 (årslønn kr. 575.600 – 768.500) avhengig av kvalifikasjoner.

Kan fås ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 27.11.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS