LEDIG STILLING VED NMBU

Prosjektkoordinator innenfor bærekraftsarenaen GreenSmart ved NMBU

Søknadsfrist: 09.12.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 220 vitenskapelig/tekniske ansatte og 22 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Faku
ltetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV. IHA har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker fagområdene genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, ernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø.

Har du erfaring med sirkulær økonomi og bærekraft? Vi søker deg som er interessert i alle tre aspektene ved bærekraft; miljø, sosial og økonomisk bærekraft. NMBU kan levere innen alle tre, og vi er svært opptatt av å få ideer og innovasjoner ut i samfunnet.

Vi er derfor ute etter en som kan komplettere vår kompetanse og sikre god fremdrift i Teamet som styrer NMBUs Bærekraftsarena, Grønne og smarte byer (GreenSmart).

Om stillingen

Ved fakultet for Biovitenskap (BIOVIT), Institutt for plantevitenskap (IPV) er det ledig 50 % fast stilling som prosjektkoordinator (seniorrådgiver) innen NMBU’s prosjekt Bærekraftsarena GreenSmart (sirkulær økonomi). Prosjektet startet i 2021 og har en varighet på ytterligere 3 år, det vil si ut 2024.

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å koordinere og være navet i prosjektet knyttet til en krevende bærekraftsarena, GreenSmart, en av fem NMBU bærekraftsarenaer. GreenSmart omfatter alle syv fakulteter ved NMBU, Læringssenteret og to eksterne partnere, Pådriv og Vitenparken.

Det vil derfor være mange å forholde seg til, men vi er en kjernegruppe på 9-12 personer, ledet av professor Trine Hvoslef-Eide. Gruppen har like stor bredde i kompetanse som NMBU har, så dette er et spennende fagfelt å være en del av. Bærekraftsarenaen GreenSmart ble etablert i 2021 som en virtuell samling av overnevnte miljøer med sin kompetanse og er viktig nasjonalt/internasjonalt innen urbant landbruk og sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av:

 • Sørge for god samhandling mellom arbeidspakkeledere (delprosjektledere)
 • Holde god kontakt med de andre fire bærekraftsarenaene på NMBU og eksterne aktører for å sikre optimal utnyttelse også av menneskelige og økonomiske ressurser
 • Sikre god kontakt med studentgrupper på NMBU som vil knytte seg opp mot aktivitetene
 • Være redaktør for websiden og sikre en aktiv side
 • Være ansvarlig for planlegging (sammen med arenaleder) av seminarer og ha den tekniske gjennomføringen av disse
 • Serve fagmiljøer som søker eksterne midler (fra lokale, regionale, Norges forskningsråd, andre nasjonale utlysninger og EU) gjennom å være behjelpelig med skriveprosessen sammen med den aktuelle prosjektlederen for søknaden
 • Sikre god framdrift i GreenSmart ved at vi leverer det vi har lagt til grunn

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå med en grad innen arkitektur
 • Digitale kunnskaper nødvendig for AI
 • Erfaring fra liknende arbeid

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Prosjektledererfaring
 • Kunnskaper om og erfaring i bruk datateknologi, VR, informatikk og av prosjektstyringsverktøy, slik som Miro
 • Erfaring fra nettsidebygging, HTML-koding, Python-programmering

Du må:

 • Være omgjengelig og sosial
 • Fleksibel
 • Evne til rask oppfattelse av nye fagområder og problemstillinger
 • God på kommunikasjon og nettverksbygging
 • Evne til å arbeide godt både selvstendig og på lag
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av prosjektkoordinator

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode (1364) Seniorrådgiver, (ltr. 70-75) (NOK 650.300 – 715.900) avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Trine Hvoslef-Eide (leder av GreenSmart), tlf: +47 93433775, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 09.12.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS