LEDIG STILLING VED NMBU

HR-seniorrådgiver innen kompetanseutvikling

Søknadsfrist: 25.11.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har en overordnet og virksomhetsgjennomgripende rolle innenfor HR inkludert HMS og i realiseringen av personalpolitikken ved NMBU. Avdelingen yter støtte til NMBUs ledelse og enheter.


Avdelingen samarbeider nært med universitetets ledelse, fakultetene og de øvrige enhetene i universitetsadministrasjonen.


HR-seniorrådgiveren vil inngå i et team på 15 dyktige HR-medarbeidere, og vil være en viktig bidragsyter i avdelingens arbeid med å videreutvikle en profesjonell HR-funksjon ved NMBU. Vi har en ambisjon om økt digitalisering innenfor flere områder, og søker en person med interesse for hvilke muligheter digitalisering gir innenfor HR og kompetanseutvikling.

Vi søker en HR-medarbeider som har lyst på ansvar og utviklingsmuligheter, og som kan bidra til å utvikle og forvalte det strategiske og operative arbeidet med kompetanseutvikling på tvers av NMBU.

Om stillingen

Ved Personal – og organisasjonsavdelingen er det ledig fast stilling som HR-seniorrådgiver innen kompetanseutvikling

Vil du være en del av et HR-team som er opptatt av utvikling, innovasjon, drift og være med å videreutvikle NMBU som en attraktiv arbeidsgiver?

Vi søker en HR-medarbeider som har lyst på ansvar og utviklingsmuligheter, og som kan bidra til å utvikle og forvalte det strategiske og operative arbeidet med kompetanseutvikling på tvers av NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte helhetlige planer for kompetanseutvikling i samarbeid med fagenheter på tvers av organisasjonen
 • Videreutvikle og forvalte vår læringsplattform
 • Koordinere, utvikle og gjennomføre kompetansehevingstiltak på tvers av NMBUs fagområder innenfor ansattes gjennomgående kompetansehevingsbehov
 • Gi råd og veilede medarbeidere og ledere i planlegging av kompetanseutvikling og fasilitere kompetanseutviklingsprosesser – både strategisk og operativt

Kompetanse:

 • Du har høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå innen relevant fagområde (pedagogikk, organisasjon og ledelse, HR-fag mv.). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Du har erfaring med systematisk kompetanse-, organisasjon- og karriereutvikling i større kunnskapsintensive organisasjoner.
 • Du har jobbet med utviklings- og endringsarbeid i større kunnskapsintensive organisasjoner, både strategisk og operativt.
 • Du er en erfaren fasilitator og har både utviklet kurs/opplæring og har erfaring fra å holde kurs, seminarer og samlinger.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kommunikasjon og interaksjon på digitale plattformer
 • Det er ønskelig med erfaring som prosjektleder eller med å lede endringsprosjekter
 • Det er fordel med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 75 (535 200 - 708 000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg, tlf: +47 92425576, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 25.11.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS