LEDIG STILLING VED NMBU

Controller / Prosjektøkonom

Søknadsfrist: 10.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer for by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniører, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Dette studie- og forskningstilbudet utgjør en viktig del av NMBUs innsats innenfor sosial bærekraft.


Landsam har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Stillingen er plassert i Landsams fakultetsadministrasjon, som består av 14 personer med oppgaver innenfor økonomi, personal/drift og kommunikasjon. Stillingen inngår i økonomiteamet, som består av seks personer. Det er tett samarbeid med fakultetets forsknings- og utdanningsadministrasjon.

Vil du bli vår nye prosjektcontroller og støtte opp om arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling?

Om stillingen

Fakultet for landskap og samfunn søker controller/prosjektøkonom til økonomioppgaver knyttet til forsknings- og utdanningsprosjekter. Vi har prosjekter for Norges Forskningsråd (NFR), EU, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) m.fl. Vi har et økende antall prosjekter, og har ambisjoner om å øke aktiviteten ytterligere.

Vi ser etter deg som ønsker allsidige og spennende oppgaver innenfor økonomiområdet og som motiveres av å jobbe med samfunnsnyttige forsknings- og undervisningsprosjekter. Du vil samarbeide tett med kollegaene i fakultetsadministrasjonen, i forsknings- og studieadministrasjonen, prosjektledere, instituttledere og andre nøkkelpersoner knyttet til prosjekter.

Du vil også delta aktivt i det økonomifaglige miljøet på NMBU.

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og oppfølging av kostnads- og inntektsbudsjett for forskningsprosjekter i egen portefølje.
 • Rapportering av prosjektregnskap
 • Bistå med budsjettering av forskningsprosjektsøknader.
 • Rådgivning og støtte til prosjektledere og enhetsledere i innenfor budsjettering, rapportering og økonomioppfølging av forsknings- og utdanningsprosjekter.
 • Bidra til utarbeidelse av kontrakter med samarbeidspartnere samt oppfølging av kontraktfestede økonomiske forhold
 • Bidra til videreutvikling av arbeidsprosesser
 • Bidra i fakultetets virksomhetsstyring, herunder resultatoppfølging, prognoser og analyser
 • Andre oppgaver knyttet til prosjektadministrasjon samt driftsøkonomi kan tillegges stillingen ved behov

Kompetanse

 • Økonomiutdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Lang og relevant praksis innen økonomiområdet, minimum 5 år, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • God økonomi- og regnskapsforståelse
 • Erfaring fra statlig økonomistyring og forvaltning
 • God digital systemforståelse og kompetanse
 • Excelkunnskap på avansert nivå
 • Språk
  • Norsk, flytende, med svært god språkforståelse og fremstillingsevne.
  • Engelsk, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra økonomiarbeid for prosjekter innen universitets- og høyskolesektoren (NFR, EU, HK-dir mfl.)
 • Controller/økonomiarbeid i statlig virksomhet.
 • Erfaring fra rådgivnings- og veiledningsoppgaver innen økonomi
 • Erfaring med Unit4 økonomisystemer (tidl. UbW/Agresso)

Du må:

 • være nøyaktig, strukturert, analytisk og resultatorientert
 • ha evne til å formidle informasjon og sammenhenger på en enkel og pedagogisk måte
 • være fleksibel, samarbeide godt med andre og like å arbeide i team
 • ha evne til å jobbe selvstendig, er ansvarsfull og serviceinnstilt
 • trives med å arbeide med utviklingsoppgaver

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode (1364) (seniorrådgiver), (ltr. 60- 73(NOK 604 400 – 701 300) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef Hege Thømt, tlf: +47 92676567

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 10.04.2023

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS