LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver / Seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon (ph.d.-koordinator)

Søknadsfrist: 15.08.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Vil du bidra med tilrettelegging og støtte slik at forskerutdanningen blir en positiv erfaring for ph.d. - kandidatene?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver/rådgiver innen ph.d.-administrasjon.

Du vil i det daglige jobbe tett med forskningsdekanen og en annen seniorrådgiver (ph.d.-koordinator). Nærmeste personalleder er administrasjonssjef.

Fakultet er i gang med å etablere et team for forskningsstøtte, hvor denne stillingen vil inngå. Her kan du bidra med din kompetanse eller erfaring. Du får mulighet til å være med å videreutvikle og forbedre administrative prosesser knyttet til ditt ansvarsområde, både på fakultetet og på tvers av enheter ved NMBU. Fakultetsadministrasjonen har 16 ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for effektivt og kvalitetssikret opptak av ph.d.-kandidater, og følge opp progresjonen til våre doktorgradskandidater
 • Sørge for gode studie- og forskningsløp for doktorgradskandidatene ved fakultetet i samarbeid med den øvrige fakultetsadministrasjonen
 • Videreutvikle gode rutiner og kvalitetssikre forvaltningen av ph.d.- programmet ved fakultetet, herunder oppfølging av søknader, opptak, gjennomføring av forsknings- og opplæringsdel, seminarer, avhandling og disputas
 • Annen administrativ forskningsstøtte som f.eks. arrangementsstøtte, støtte i bruk av digitale administrative systemer og formidling

Administrasjonen ved fakultetet er i kontinuerlig utvikling, og det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver over tid.

Kompetanse

 • Til stillingen som rådgiver kreves relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Stillingen tillegges utredningsarbeid og faglig veiledning.
 • Til stillingen som seniorrådgiver kreves lang og relevant praksis innen fagområdet og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Stillingen tillegges utredningsarbeid av særlig selvstendig art og faglig veiledning.

Du må ha:

 • Mastergrad fra universitet eller høgskole. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Svært gode språkferdigheter i norsk og gode språkferdigheter i engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy (Office365, Teams, Sharepoint m.fl.)
 • Minimum 5 års erfaring fra forskningsstøtte/ph.d.-administrasjon for å kvalifisere til seniorrådgiver

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med administrasjon av ph.d.-program
 • Administrativ erfaring fra universitet-, høgskole- eller instituttsektoren
 • Erfaring med og interesse for endringsprosesser
 • Kjennskap til fakultets fagområder

Vi leter etter deg som:

 • liker å arbeide i grenselandet mellom forskning og administrasjon, og er komfortabel i dialog med forskere.
 • er interessert i forbedrings- og utviklingsarbeid.
 • tar initiativ og arbeider selvstendig.
 • har gode samarbeidsevner og liker teamarbeid.
 • er tydelig og trygg i dialog med andre.
 • er analytisk og trives med koordinering og tilrettelegging.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51-65 (NOK468.300 – 594.300) eller 1364 Seniorrådgiver, ltr. 60 -73 (NOK 534.500 – 701 300) avhengig av kvalifikasjoner.

Ta kontakt med:

 • Administrasjonssjef Hilde Steinmoen tlf: +47 95295764, e-post: [email protected] for nærmere informasjon om stillingen

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.08.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS