LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver / Seniorrådgiver innen Innkjøp

Søknadsfrist: 11.10.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Innkjøpsseksjonen er en del av økonomiavdelingen ved NMBU og holder til på Norges vakreste campus på Ås, ca 30 min syd for Oslo.


Vi er i dag syv ansatte ved seksjonen med variert og bred kompetanse og erfaring, høyt engasjement og et godt arbeidsmiljø. Vi arbeider løpende og aktivt med tverrfaglig arbeid, digitalisering, standardisering, effektivisering og økt kvalitet i våre tjenester, fra anbud til bestilling og kontraktsoppfølging. Vår målsetting er stadig å videreutvikle oss så vi høste flest mulig av de verdiene innkjøp og anskaffelser representerer.


Det innebærer at vi på Innkjøpsseksjonen har mange, varierte og spennende oppgaver og med reelle muligheter til å bidra til realiseringen av NMBUs strategier som bærekraftuniversitetet.

Vil du jobbe med anskaffelser på NMBU og bidra til vår felles innsats for en bærekraftig fremtid?

Om stillingen

Ved innkjøpsseksjonen er det én ledig fast 100% stilling som Rådgiver eller Seniorrådgiver innen Innkjøp.

Overordnet er vårt mål å bidra til at vitenskapelige og administrative miljø har tilgang til de varer og tjenester de trenger for å kunne levere på sine oppgaver og samfunnsoppdrag. Arbeidet inkluderer parallelle prosjekter, tverrfaglig samarbeid, en god blanding av operative og strategiske oppgaver. Vi arbeider fokusert på forbedring og kvalitet i våre prosesser knyttet til anskaffelser og kontraktsoppfølging, og bidra til å oppnåelse av NMBUs strategi og ambisjon om å være bærekraftsuniversitetet i Norge.

Som en del av innkjøpsseksjonen jobber du tett med organisasjonen, og med stor bredde i oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av anbudsprosesser innenfor en rekke vare- og tjenesteområder.

I tillegg jobber vi godt og nært internt med utvikling av innkjøpsmodenhet i organisasjonen og de tjenestene vi tilbyr. I denne rollen vil ligger et utvidet ansvar knyttet til utvikling og styrking av NMBUs arbeid med og rutiner for miljø, etikk og samfunnsansvar i anskaffelser og kontraktsoppfølging. NMBU er medlem av Skift

I tillegg til spennende oppgaver kan vi tilby

 • Et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Arbeidsplass på Norges vakreste campus
 • Ansattfordeler som trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, hytteleie m.m.
 • Innskudd til SPK

Arbeidsoppgaver

De viktigste ansvarsområdene og arbeidsoppgavene vil være:

 • Lede tverrfaglige anskaffelsesprosesser med behovshavere i organisasjonen, fra kravspesifikasjon via anbudsprosess til kontraktsignering i tråd med lov og Forskrift om Offentlige Anskaffelser
 • Videreutvikle et standardisert og hensiktsmessig rammeverk for anskaffelser og kontraktsoppfølging knyttet til miljø, samfunnsansvar og etikk
 • Bidra med innkjøpsfaglige perspektiver i etablering og oppfølging av miljøstrategien og miljørelaterte tiltak ved NMBU;
 • Kontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutvikling
 • Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonen, med vekt på effektiviserings- og digitaliseringstiltak
 • Bidra til god muntlig og skriftlig kommunikasjon og informasjonsarbeid om innkjøp og miljø til ulike interessenter på NMBU (Herunder bidra i opplæring, intranett sider o.l.)

Kompetanse:

 • For stilling som Rådgiver kreves det utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå, relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • For stilling som Seniorrådgiver kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå) og minimum fem års relevant praksis innen fagområdet, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • For begge stillingskategorier gjelder at lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Du må beherske norsk flytende og engelsk på godt nivå, begge både skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Det forventes god anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse, gjerne fra offentlige anskaffelser. Erfaring med vitenskapelig forbruksmateriell, kjemikalier og gasser, medisinske varer, og eiendomsrelaterte tjenester vurderes fordelaktig.
 • Erfaring fra arbeid knyttet til miljø, etikk og samfunnsansvar
 • Erfaring med kontraktforvaltning og leverandøroppfølging
 • Erfaring fra forhandlinger
 • Effektiv bruk av IT verktøy, herunder administrative systemer som Office365, og regneark/pivot tabeller, Teams og konkurransegjennomføringsverktøy
 • Erfaring fra arbeid med digitalisering og effektivisering av innkjøpsprosesser; og løpende forbedringsarbeid

Vi ønsker at du er..

 • Selvstendig og selvgående, men som også trives med å jobbe i team med på tvers av fagområder
 • Løsningsorientert, strukturert og engasjert
 • Oppriktig engasjert og motivert til å styrke NMBUs arbeid med effektivisering, kvalitet og bærekraft gjennom anskaffelser
 • Positiv og blid - en som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver (Lønnstrinn 55-64, 490 600-575 600) eller 1364 Seniorrådgiver (Lønnstrinn 60-70, 535 200-643 000)

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 11.10.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS