LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgiver / seniorrådgiver - skogtregenetiske ressurser

Søknadsfrist: 07.10.2022

Norsk instiltutt for bioøkonomi

Norsk instiltutt for bioøkonomi (NIBIO) er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Norsk genressurssente
r er organisatorisk under Avdeling arealundersøkelser.


Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser.

Har du interesse for bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser? Da er dette muligheten for deg!

Stillingen er knyttet til Norsk genressurssenter i NIBIO som er et kompetansesenter for bærekraftig bruk og bevaring av genetiske ressurser innen husdyr, nytteplanter og skogtrær. Senteret overvåker og rapporterer status for genressursene både nasjonalt og internasjonalt, samt koordinerer kompetanse og aktiviteter for bruk av genressursene i bevaringsarbeidet. Vi søker nå en engasjert medarbeider til en spennende stilling med fokus på skogtregenetiske ressurser.

Arbeidssted for stillingen er Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Følge opp, overvåke og rapportere nasjonalt arbeid med bevaring og bærekraftig bruk av skogtregenetiske ressurser
 • Utarbeide nasjonal handlingsplan for fagområdet
 • Formidle kunnskap om landbrukets genetiske ressurser generelt og skogtregenetiske ressurser spesielt
 • Være i dialog med offentlig forvaltning og relevante næringsorganisasjoner
 • Levere faglige råd til Landbruks- og matdepartementet
 • Koordinere NIBIOs aktiviteter innen forvaltning av skogtregenetiske ressurser på nordisk (NordGen) og europeisk (EUFORGEN) nivå, og på globalt nivå i FAO-kommisjonen for genetiske ressurser
 • Delta i utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter i samarbeid med andre avdelinger i NIBIO og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen skogfag, skoggenetikk, naturforvaltning, biologi eller annet relevant fagområde for genressursarbeidet
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Det er en fordel om du har

 • Erfaring fra arbeid med skogtregenetiske ressurser
 • Erfaring med prosjektledelse, kommunikasjonsarbeid og utredninger
 • Kompetanse i databasearbeid
 • Kjennskap til nasjonalt og internasjonalt genressursarbeid

Personlige egenskaper

 • Mål- og resultatorientert og opptatt av å levere
 • Samarbeider godt, deler gjerne av din kompetanse og erfaring
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 lønnstrinn 54-65 (kr 501.200 - 604.400 pr. år) eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 60-71 (kr 553.500 - 677.000 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Seniorrådgiver Linn Borgen Nilsen tlf 413 88 502 eller
 • Finn-Arne Haugen avdelingsleder Arealundersøkelser tlf 993 88 577

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS