LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for HR

Søknadsfrist: 04.06.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.


HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for HR har ansatte ved alle våre fem campus. HR-avdelingen skal jobbe tett opp mot fakultetene og fellesadministrasjonen sine behov. Avdeling for HR skal støtte lederene i utøvelse av arbeidsgiveransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innen HR-området. Videre skal Avdeling for HR sørge for at HVL har gode system for forvaltning, og felles retningslinjer for ivaretakelse av god personalpolitikk. Tjenestene skal utviklest slik at ansatte og ledere opplever HVL som en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsgiver.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for HR.

Arbeidsplassen er ved en av HVL sine fem campus: Bergen, Haugesund, Førde, Sogndal eller Stord.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Initiere og støtte organisasjonen i strategisk kompetanseutvikling og digitalisering.
 • Pådriver for en datadrevet kultur i HR avdelingen, inkludert gjennomføring og videreutvikling av analyserog videreformidling av disse.
 • Lede og delta i utvikling av strategiske kompetanseplaner.
 • Lede og delta i prosess- og prosjektarbeider innen egne arbeidsområder.
 • Forvaltning og saksbehandling innen arbeidsområdet til Avdeling for HR.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå.
 • Systemforståelse og digital kompetanse.
 • God Excel ferdigheter.
 • Erfaring fra relevant HR arbeid som kompetanse- eller systemutvikling.

Personlige egenskaper:

 • God teknologiforståelse og innsikt i potensialet for integrert løsninger på personalfeltet.
 • Forstå behovene i organisasjonen og kunne oversette dem til operativ drift.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Analytisk, nøyaktig og strukturert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God forståelse for digitalisering og bruk av digitale verktøy.
 • Det blir lagt stor vekt på evne til å kommunisere og motivere medarbeidere.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som rådgiver/seniorrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434- rådgiver/ 1364- seniorrådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder HR, Anette Fristad, tlf nr. 55 58 58 12

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS