LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Leder ved Senter for sjøsikkerhet

Søknadsfrist: 12.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte.


Fakultetet har i dag 11 bachelorprogram, 4 masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling i 50% som leder ved Senter for sjøsikkerhet

Det maritime forskningssenteret, Senter for sjøsikkerhet, ved Høgskulen på Vestlandet samler og synliggjør HVL sine fagmiljøer innenforområdene grønn skipsfart, sikker skipsfart og digitalisering. Senteret fremmer tverrfaglig samarbeid innen forskning og utvikling, og er en arena for samhandling mellom HVL, maritimt næringsliv og maritime myndigheter. Senteret er tilknyttet Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap og er lokalisert ved høgskolens campus i Haugesund.

Stillingen har ansvar for den administrative ledelsen av senteret.

Stillingen er et vikariat i 50% stilling og er ledig i ett år fra 1. januar 2023. Hovedarbeidssted vil være ved campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgavene i stillingen vil i hovedsak vere knyttet til

 • Administrativ ledelse av senteret
 • Samarbeid med senterets vitenskaplige ledelse og ansatte
 • Administrativ støttefunksjon for senterets vitenskaplig ansatte, m.a. knyttet til prosjektoppfølging og overvåking av eksterne finansieringskilder
 • Kontaktperson for eksterne samarbeidsparter
 • Koordinering av aktiviteten mellom eksterne samarbeidsparter og senteret
 • Bidra med informasjon og tekst til senterets nettside
 • Posisjonering og synliggjøring av senteret, internt og eksternt
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Senterleder rapporterer til dekan og deltar i fakultetets ledergruppe når det er relevante saker på agendaen

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant mastergrad
 • Omfattende administrativ erfaring med relevans for stillingen
 • Særlig relevant og omfattende erfaring, kan kompensere for utdanningskravet, men søker må minimum ha fullført bachleorgrad

Ønsket kompetanse

 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Kompetanse innen bærekraft og grønn omstilling
 • Kompetanse innen maritime fag
 • Kunnskap om maritim industri
 • Kjennskap til maritimt næringsliv og næringsaktører i vestlandsregionen
 • Kjennskap til UH-sektoren

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og strukturert
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Evne til å bygge og vedlikeholde nettverk
 • Gode formidlingsevner på norsk og på engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1364 - seniorrådgiver.

Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Dekan Torbjørn Roloff Heyderdahl e-post torbjorn.heyerdahl@hvl.no mobil +47 977 35 365

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS