LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Seniorrådgivere med prosjektansvar

Søknadsfrist: 14.03.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med utvikling og eksperimentering innen taktiske IKT-systemer?

Vi søker deg med erfaring, initiativ og motivasjon for å jobbe med innovasjon, teknologiutvikling og industriutvikling i forsvarssektoren.

Avdeling Innovasjon og industriutvikling jobber for å styrke innovasjonsevnen på FFI og i forsvarssektoren ved å legge til rette for økt samarbeid med kompetansemiljøer og industri med teknologi og kunnskap som kan være relevant for Forsvaret. Spesielt satses det på å etablere arenaer for testing og eksperimentering med ny og tilgjengelig teknologi, der operative brukere, forskere og industri jobber sammen om utvikling og problemløsning. Målet er å utvikle, kommersialisere og implementere nye løsninger Forsvaret og/eller samfunnet har behov for.

I vårt senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering (ICE worx) søker vi nå etter seniorrådgivere som skal ha prosjektansvar for eksperimentering og utvikling av nye taktiske IKT-systemer. Du vil bli tilknyttet et fagmiljø bestående av eksperter på forsvarsindustriell strategi, industrisamarbeid, anskaffelsesregelverk, IPR, juridiske spørsmål og på metoder for eksperimentering og innovasjon.

Primært arbeidssted er Kjeller. Aktiviteter innen ulike prosjekter vil imidlertid også gjennomføres på våre innovasjonsarenaer på Rygge, Rena og Setermoen.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Håndtere henvendelser fra brukermiljøer og industriaktører om nye operative behov og teknologiske muligheter, og bidra til at nye innovasjonsaktiviteter defineres, finansieres og initieres.
  • Ha en sentral og drivende rolle i gjennomføringen av konkrete utviklings- og innovasjonsprosesser i regi ICE worx, spesielt innenfor taktiske IKT-systemer.
  • Være bindeleddet mellom industri, brukermiljø og FFI i forbindelse med konkrete utviklingsprosjekter og test og eksperimentering i laboratorier og ute i felt.
  • Vurdere mulighetene for kommersialisering og gi råd i prosjektene om hvordan nye konsepter og løsninger kan bringes fra prototyper og demoer til operativ kapabilitet.

Nødvendige kvalifikasjoner:

  • Utdanning på minimum bachelornivå med fagområder innen IKT. Eksempler på fagområder er IT, telekommunikasjon, radiokommunikasjon, informasjonssikkerhet, drone- og satellitteknologi.
  • God og bred teknologiforståelse.

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring med innovasjon, teknologiutvikling, kommersialisering/industrierfaring og/eller operativ erfaring fra Forsvaret.
  • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse.

Som person er du nysgjerrig og motiveres av å finne nye løsninger på utfordringer som oppstår innen innovasjon og eksperimentering med teknologi. Du er initiativrik og tar ansvar for å få gjennomført et prosjekt på en strukturert måte med fokus på lover, regler og sikkerhet. I tillegg er du kontaktsøkende og du samarbeider godt med andre aktører, eksempelvis brukere i Forsvaret og partnere innen industrien, og personer i egen organisasjon.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingene får du hos:

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 14. mars 2021. Ref.nr. er 2021/00316.

Referansenr: 2021/00316

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS