LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektleder STEM - Fakultet for narurvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 22.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) UiT Norges arktiske universitet er det ledig en midlertidig 100 % stilling som prosjektleder for STEM økosystem. STEM står for science, technology, engineering and mathematics, på norsk ofte oversatt med MNT - matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Prosjektet har finansiering i 2 år og 9 måneder. Det er ønskelig med oppstart i august 2022 eller tidligere.

Det vil være en del reisevirksomhet knyttet til stillingen.

Arbeidssted er Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Rekrutteringsarbeid til STEM-fagene handler om å møte barn og ungdom på riktig sted til riktig tidspunkt, med rett budskap og med de nødvendige virkemidlene. Det finnes et utall ulike STEM-rekrutteringsaktiviteter og tiltak initiert av ulike instanser og nivåer i UH-sektoren, øvrig offentlig sektor, privat næringsliv, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.

Det er svært positivt med engasjement fra ulike aktører i feltet, men mange initiativtakere gjør det vanskeligere å navigere seg rundt de ulike tilbudene, og det er umulig å måle effekt av hvert enkelt tiltak. Et STEM-økosystem er en modell for et sektorovergripende samarbeid som gir unge bedre muligheter til å utvikle kunnskap om og engasjement for STEM-fagene. Et STEM-økosystem skapes i et nettverk av aktører som jobber for økt interesse for, kunnskap om og rekruttering til real- og teknologifag, der målet er å utvikle en helhetlig og langsiktig plan for når ulike tiltak kan eller bør settes inn.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT Norges arktiske universitet skal i samarbeid utvikle og opprette et STEM-økosystem i regionen tilknyttet UiT og søker nå etter en prosjektleder som kan starte og drive dette arbeidet. Målet med pilotprosjektet er å sikre unge et godt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for å kunne gjøre gjennomtenkte utdanningsvalg, samt øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge. Pilotprosjektet vil også danne grunnlaget for en modell for STEM-økosystem som kan tas i bruk av andre regioner i Norge.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tore Guneriussen:

eller prodekan utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT, Hilja Lisa Huru:

eller leder av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Guro Rørvik:

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på masternivå. Det kan være en fordel å ha realfag og teknologi i fagkretsen.
 • God kjennskap til aktuelle aktører i regionen som kan bidra i økosystemet
 • Må kunne vise til relevante nettverk og kontakter, og til effekter og resultater av tidligere nettverksarbeid
 • God kjennskap til UH-sektoren. Det er fordel med kjennskap til UiT God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav

Vi ønsker oss en utadvendt og selvstendig person med initiativ og handlekraft, gode samarbeidsevner og gode analytiske evner. Dumå kommunisere godt, komme lett i kontakt med andre og like å jobbe utadrettet. Det er viktig at du er troverdig og overbevisende, og at du brenner for å utvikle dette prosjektet. Det forventes løpende resultat- og framdriftsrapportering til prosjekteier.

Det er en fordel med erfaring og arbeid innen rekruttering til realfag og teknologi, eller andre relevante fagområder.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med på et helt nytt og visjonært prosjekt innenfor rekruttering til realfag og teknologi i Norge, med spesielt fokus på Nord-Norge
 • Mulighet til å øke ungdommens kunnskap om hvordan realfaglige og teknologiske utdanninger er nødvendig for å løse fremtidens utfordringer
 • Mulighet til å bidra til at unge tar utdanningsvalg som sikrer et bærekraftig, konkurransedyktig og likestilt samfunn
 • At du får være en del av et ledende nasjonalt fagmiljø innen studentrekruttering til realfag og teknologi
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden Gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som prosjektleder lønnes etter statens regulativ kode 1113. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS