Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Driftstekniker / driftsleder

Søknadsfrist: 07.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ønsker du å arbeide med effektiv drift og vedlikehold?

Om stillingen

Bli kjent med UiT Norges arktiske universitet!

Bygg og eiendoms avdelingen ved UiT Norges arktiske universitet har nå to ledige stilling som driftstekniker/driftsleder, hvor du vil jobbe i seksjon for Drift, der du skal sørge for effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av UiT sine eiendommer. Stillingene er plassert ved campus Tromsø, og omfatter drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og utomhus arealer på alle våre eiendommer. Eiendommene består av kontor og undervisningsbygg, laboratoriebygg, museumsbygg og boliger.

Våre bygninger er stadig under ombygging, som gir variert arbeidshverdag og muligheten for å følge prosjekter fra start til slutt. UiT ønsker fornøyde brukere i vår bygningsmasse, noe som vill kreve god oppfølging både faglig, miljø- og servicemessig.

Vi ønsker at flere kvinner skal velge Avdeling for bygg og eiendom som arbeidsplass og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til at UiT når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDV, og enøk
 • Utføre rasjonell drift og vedlikehold ved eiendommene våre
 • Oppfølging av lovpålagte oppgaver i forhold til brannvern og HMS
 • Utarbeide og sette seg inn i statusoversikter og tilstandsanalyser for eiendommene, innenfor drift og vedlikehold
 • Bestille og følge opp eksterne leveranser i henhold til forskrift om offentlig anskaffelse
 • Bidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leietaker/bruker og bygg og eiendoms avdelingen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • leder for driftsseksjonen, Frode Hansen, mobil 482 30 261 eller
 • Ass. driftssjef Tor Arne Tiber-Olsen mobil 970 74 236

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen byggdrift. Andre fagbrev vil kunne bli vurdert
 • Teknisk fagskole er ønskelig, men ikke et krav
 • Forståelse for moderne drift og forvaltning av eiendom
 • Økonomisk og administrativ forståelse
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr er nødvendig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Lang og relevant arbeidserfaring innen drift og vedlikehold av bygg kan kompensere for manglende kvalifikasjoner i forhold til utdannelse.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering, og har evne til å motta og avslutte pålagte oppgaver
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i team

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Arbeidstøy og mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1136 driftstekniker / 1137 driftsleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statenspensjonskasse. Tilsettingen skjer på de vilkår som enhver tid gjelder for statens ansatte.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen