LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til elektronisk musikk og musikkproduksjon

Søknadsfrist: 24.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Musikkonservatoriet, som er en del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, er det ledig stilling som stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiaten skal i løpet av stipendiatperioden utvikle og gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor fagområdet elektronisk musikk og musikkproduksjon.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Den som ansettes må kunne starte i stillingen senest 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. Det er ønskelig med oppstart vår 2022. Stillingen gjelder for en periode på tre år. Det vil legges til rette for at stipendiaten blir tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til dette doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i Nasjonale forskerskole for kunstnerisk utviklingsarbeid, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her. Søknad om opptak til ph.d.-programmet skjer etter tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Musikkonservatoriet har en pågående satsing på elektronisk musikk, både som en del av utdanningen og innenfor forskning og utvikling. Denne stillingen er en del av denne satsingen og vil være til knyttet musikkteknologimiljøet ved instituttet. Det søkes etter en kandidat som beveger seg i et eller flere av feltene elektronisk basert samtidsmusikk, elektronisk musikk og klubbmusikk, eller i brytningen mellom disse. Søker må ha bakgrunn som utøver på internasjonalt nivå og erfaring innenfor skapende virksomhet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For opptak til ph.d.-utdanning ved UiB må søkeren normalt ha en femårig mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til kunstnerisk ph.d. skal mastergraden være i utøvende eller skapende kunst.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. For skandinaviske søkere kan dette dokumenteres ved å legge ved vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av samisk, norsk, eller et annet skandinavisk språk er også fordelaktig. I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved UiB.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For opptak til ph.d.-utdanningen ved UiB må søkeren normalt ha en mastergrad i aktuelt fagområde, jamfør beskrivelsen i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. For opptak til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid skal mastergraden være i utøvende eller skapende kunst.

For søknaden gjelder ellers kravene til kvalifikasjon, dokumentasjon og prosjektbeskrivelse som er beskrevet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon på inntil 15 kunstneriske arbeid
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS