LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Koordinator for USN Akademisk Skrivesenter (seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 14.02.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Universitetsbiblioteket er det ledig fast 50 % stilling som Koordinator for USN Akademisk Skrivesenter (seniorrådgiver)

Om stillingen

Ved universitetsbiblioteket er det ledig en 50 % fast stilling som koordinator for USN Akademisk Skrivesenter.

Skrivesenteret har vært et tilbud for alle USN studenter siden våren 2022 som et prosjekt. Senteret skal nå etableres som et fast tilbud for alle USNs campus/studenter.

Hovedarbeidssted etter avtale. 

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • daglig drift av skrivesenteret 
 • ansvar for rekruttering og opplæring av skriveveiledere (studenter)
 • utvikling av skrivesenterets tjenester
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte på norsk og engelsk
 • etablere samarbeid med fakulteter og institutter 
 • nasjonalt og internasjonalt samarbeid rundt akademisk skriving og undervisning
 • utvikle læringsressurser knyttet til akademisk skriving
 • rapportering av aktivitet og framdrift

Arbeidsoppgaver vil kunne endres som følge av endringer i organisasjon eller tjenestetilbud.

 Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
 • Egen erfaring med skriving av ulike akademiske tekster
 • God erfaring med veiledning i akademisk skriving
 • Kjennskap til akademiske skrivetradisjoner i ulike fagfelt
 • Erfaring med opplæring av skriveveiledere
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • Pedagogisk kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å skape tillit hos samarbeidspartnere
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som koordinator (SKO 1364 Seniorrådgiver) lønnes fra NOK 604 900 – 845 900 per år. Angitte lønn tilsvarer årslønn for full stilling.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Biblioteksjef Ellen Hermanrud, epost: ellen.hermanrud@usn.no / tlf. 92897058

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Cathrine Haugen Fagerli, epost: cathrine.h.fagerli@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS