LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver ved Senter for hav og Arktis

Søknadsfrist: 17.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

Senter for hav og Arktis


Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord. Vår ambisjon er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye havnæringer. Vi er tuftet på sektornøytralitet, helhetstenking og samarbeid.


Vår fremste oppgave er å skape et solid kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere, næringslivet og det norske folk. Slik skal vi utløse potensialet for vekst i havnæringene, definere flaskehalser og skape synergier. Gjennom pålitelig kunnskap, partnerskap og en åpen samfunnsdebatt finner vi framtidens løsninger.


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig 100% fast stilling som seniorrådgiver/prosjektkoordinator. Stillingen er plassert ved Senter for hav og Arktis og senteret er tilknyttet Nærings- og fiskeridepartementet.

Senteret skal styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og Arktis og bidra aktivt til oppfyllelse av FNs bærekraftmål #14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet. Senteret skal være en nasjonal ressurs som utløser samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Målsetningen er å skape vekst, nye arbeidsplasser knyttet til havnæringene og bidra til det grønne skiftet.

I tillegg skal senteret bidra til Norges innsats for å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsorden, i fora slik som FN, verdens økonomiforum og i andre sammenhenger hvor Norge engasjerer seg i utvikling av en bærekraftig blå økonomi i en global sammenheng.

Det er ønskelig at du kan starte snarlig.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • leder for Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winter, Telefon: 907 84 874, E-post: [email protected]

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som kan delta i og koordinere prosjekter som senteret har ansvaret for, blant annet bekjempelse av marin forurensning, etablering av marine næringsparker, konsekvenser av klimaendringer, sameksistens, helhetlig havforvaltning og bærekraftig utvikling av norske havnæringer. Arbeidsmetodikken vil være kunnskapsinnhenting, sammenstilling, analyse og utvikling av scenarier. Eksempler på prosjekter finner du på havarktis.no/prosjekter.

Vi utvikler vår prosjektportefølje fortløpende og kandidaten vi leter etter er engasjert, innovativ og tar også initiativ til etablering av nye prosjekter.

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha utdanning på masternivå innen relevante fagområder.
 • Ha relevant administrativ erfaring.
 • Ha høy digital kompetanse.
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk/skandinavisk og engelsk.

Vi ønsker har du har:

 • Erfaring med sammenstilling av kunnskap og faglige utredninger.
 • Erfaring med teamarbeid.
 • Noe ledererfaring kan være positiv.
 • Bakgrunn fra virksomhet tilknyttet havnæringene.
 • Innsikt i havforvaltning.

Som person er du:

 • nøyaktig
 • har evne til å jobbe godt både selvstendig og i team.
 • har god samfunnsforståelse
 • strategisk
 • har evne til å bygge relasjoner

Vi trenger en person som har evne til å inspirere, bygge nettverk og er god til å markedsføre senteret. Godt humør og høy endringskapasitet er ingen ulempe.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS