LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver / programforvalting av forsknings- og utdanningssamarbeid med det globale Sør

Søknadsfrist: 07.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling / Seksjon for internasjonalt samarbeid

Om stillingen

Vi søker etter deg som har interesse, evner og kompetanse til å være være arbeidet med programforvalting av forsknings- og utdanningssamarbeid med det globale

Vi ønsker oss en medarbeider som trives i et internasjonalt arbeidsmiljø og som vil være med å bidra til at UiT når sitt mål om økt og balansert inn- og utreisende studentmobilitet.

Arbeidssted vil være Avdeling for forskning, utdanning og formidling som har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner; Seksjon for internasjonalt samarbeid, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet, Seksjon for kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester.

Arbeidssted kan være UiT i Alta, Tromsø, Harstad eller Narvik

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige og spesialiserte arbeidsoppgaver ved Seksjon for internasjonalt samarbeid. Du vil fungere som bindeledd mellom fellesadministrasjonen og fakultetene, og arbeidsoppgavene vil blant annet være følgende:

Hovedfokus vil være programforvalting av forsknings- og utdanningssamarbeid med det globale Sør samt arbeid med nettinformasjon.

Arbeid med fellesgrader vil også inngå i oppgaveporteføljen.

Generell saksbeh knyttet til øvrige spørsmål om i internasjonalt samarbeid.

I tillegg kan det bl.a. inngå oppgaver knyttet til UiTs engasjement i det globale Sør, solidaritetsarbeid, akademisk frihet, pluss informasjon og mobilisering omkring dette.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av :

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på masternivå, tilsvarende 5 års høyere utdanning.

Vi søker en person som effektivt kan håndtere ekstern/intern koordinering av samarbeidsprosjekter og oppfølging av avtaler.

Det er også ønskelig med erfaring med rapporteringsarbeid samt arkiv- og nettpubliseringsverktøy. Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling samt evne til fleksibilitet.

Vi søker en person som er analytisk og utviklingsrettet, men også systematisk og nøyaktig. Dette innebærer at personen er god til å lytte, identifisere utfordringer og finne gode løsninger. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Det kreves meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med kompetanse i fransk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS