LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver (forskning) - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 30.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) i Tromsø er det ledig en fast stilling som forskningsrådgiver ved Seksjon for organisasjon og økonomi.

HSL-fakultetet har sju institutter og fire sentre. Ved fakultetet er det om lag 650 årsverk og 4200 studenter. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet har dessuten hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Seksjon for organisasjon og økonomi er en del av fakultetsadministrasjonen og har 19 medarbeidere som ivaretar oppgaver innenfor feltene personal, økonomi og forskningsfinansiering for hele fakultetet. Assisterende fakultetsdirektør er seksjonens leder og nærmeste overordnede.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene for den som blir tilsatt, vil være rettet mot ekstern finansiering. Arbeidet vil innebære formidling av søknadsmuligheter til forskerne, bidrag i søknadsprosessen samt oppfølging av innvilgede forskningsprosjekter. Analysearbeid, saksbehandling og rådgivning til fakultetsledelsen innen saksområdet ved fakultetet vil være innenfor ansvarsområdet. Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområde må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Fakultetet har som mål å øke den eksterne finansieringen. Et slikt ansvar vil medføre at vedkommende skal:

 • skape større forståelse blant forskere og forskningsgrupper for viktigheten av å søke om finansiering.
 • ha et særlig ansvar for å formidle informasjon om ulike typer finansiering til relevante forskningsgrupper eller enkeltforskere.
 • bistå forskere eller forskningsgrupper slik at deres forskningsideer og interesser blir kompatible med forventningene innenfor ulike programmer.
 • bistå i planleggings- og søknadsprosessen.
 • oppfølging av innvilgede prosjekter over tid sammen med prosjektlederne.
 • delta på viktige lokale og nasjonale arenaer for kontakt, informasjon og nettverksbygging.
 • være kontaktledd mellom fakultetet og eksterne finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt.
 • bistå fakultetsledelsen i saksbehandling/analyse i utviklingen av ekstern finansiering formidle erfaring til og fra andre universiteter om forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prodekan for forskning Ann Therese Lotherington:

eller seniorrådgiver Bjørg Hunstad:

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med høyere utdanning, minimum mastergrad. Søkere med doktorgrad er også velkomne til å søke. Relevant utdanning kan være innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag.

Vi søker en utadvendt og selvstendig person med gode formidlingsevner og svært gode skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk. Interesse og nysgjerrighet for forskning er en nødvendighet. Forskningsadministrativ erfaring og erfaring fra eksternt finansiert forskning vil bli vektlagt.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til de områder som stillingen skal administrere og erfaringer med administrasjon av forskningsprosjekter. Personlig egnethet for stillingen vil være viktig. Det vil bli lagt vekt på evne til å arbeide selvstendig, men også til å samarbeide godt med andre, ha serviceinnstilling og være fleksibel.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS