LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Ettårig prosjektstilling - opplæring og innholdsproduksjon sosiale medier

Søknadsfrist: 18.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Vil du jobbe med kommunikasjon ved verdens nordligste universitet?

Ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling har vi ledig en prosjektstilling med ett års varighet som rådgiver med ansvar for opplæring og innholdsproduksjon til våre sosiale medier-kanaler, med arbeidssted i Tromsø. Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for kommunikasjon (KOM).

KOM er UiT Norges arktiske universitets strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet.Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. Er du god på visuell formidling og levende historiefortelling og har erfaring fra opplæringsaktivitet? Da har vi ledig en ettårig prosjektstilling som kan passe akkurat for deg!

Vi søker en dyktig og faglig sterk rådgiver som skal bidra til å styrke UiT sin posisjon nasjonalt og internasjonalt. Du skal bidra i det strategiske og kreative arbeidet med å nå aktuelle målgrupper gjennom sosiale medier. Du ønskes velkommen til et fagmiljø og en seksjon med 21 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt.

Arbeidsoppgaver:

 • Lære opp og motivere faglig og administrativt ansatte i bruk og produksjon av innhold til digitale plattformer, med et primæransvar for sosiale medier.
 • Rådgivning og faglig støtte til innholdsproduksjon og bruk av kanaler for å nå ønskede målgrupper.
 • Produksjon av foto- og videoinnhold til våre digitale plattformer, med et primæransvar for sosiale medier.
 • Delta i utviklingsarbeid for video- og bildeproduksjon for bruk i sosiale medier.
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens målsettinger og leveranse.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er god på visuell formidling og levende historiefortelling, er godt kjent med sosiale medier og har kompetanse til å ta gode bilder og lage en videoproduksjon fra start til slutt. Du må kunne fortelle gode, engasjerende historier om både forskning og studentliv, og vite hvordan du skal tilpasse innhold og format til ulike kanaler.

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad innen foto- og/eller videoproduksjon.
 • Særlig relevant realkompetanse kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Erfaring fra selvstendig idéutvikling og researcharbeid.
 • Erfaring fra some-arbeid.
 • Du må beherske både norsk og engelsk godt, muntlig og skriftlig.

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Kunnskap og erfaring med markedsføring, profilering og omdømmebygging.
 • Kunnskap og erfaring med innsiktsarbeid og analyse, primært i some.

Personlige egenskaper:

 • Du er kreativ og selvstendig og har god gjennomføringskraft. Du er en god formidler og motivator.
 • Du vil jobbe tett med mange ulike typer mennesker og fagområder, så det er viktig at du er en relasjonsbygger og er god til å samarbeide.
 • Du er nysgjerrig, samfunnsengasjert og ambisiøs.

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på at du er motivert og personlig egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 seniorrådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS