LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver - campusutvikling

Søknadsfrist: 21.03.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for infrastruktur er det ledig 2 faste stillinger

Om stillingen

Ved Infrastrukturavdelingen er det ledig 2 faste stillinger som seniorrådgiver. Infrastrukturavdelingen har som hovedoppgave å bidra til utvikling av attraktive studie- og arbeidsplasser og søker seniorrådgivere med ansvar for utviklingsoppgaver knyttet til campusutvikling primært innenfor eiendom og arealutvikling samt utvikling av driftskonsepter.

Hovedarbeidssted etter avtale, nærmeste overordnede er infrastrukturdirektør.

Ansvarsområder

Vi søker to medarbeidere med faglig profil og erfaring som kan dekke store deler av dette ansvarsfeltet. Vi vil ansette personer med utfyllende kompetanse og initiativ til å utrede, planlegge og følge opp arbeider knyttet til blant annet bygningsmassen, arkitektur, interiør og teknologi i tråd med universitetets strategi og faglige satsninger.

 • Ivaretagelse av USNs ansvar i prosjekter som omfatter nybygg, større ombygginger og rehabiliteringsprosjekter, herunder budsjettarbeid og økonomioppfølging
 • Lede og koordinere institusjonelle utviklingsoppgaver knyttet til infrastrukturavdelingens ansvarsområder som:
  • Bærekraft med spesielt fokus på miljø og energiøkonomisering
  • Utvikle gjennomgående standarder for arealbruk og arealøkonomisering, arbeidsplasskonsepter, gode kontorstøttesystemer og fordeling av kontorplasser
  • Utarbeidelse av campusutviklingsplaner og delta i lokale/regionale utviklingsfora i vertskommuner og regioner
  • Initiere og gjennomføre arealutviklingsprosjekter i eksisterende bygningsmasse i samarbeid med ulike fagmiljøer
  • Planlegge og gjennomføre fordeling av kontorarealer som følge av nye digitale arbeidsformer, endret bemanning og interne flyttinger på campus
  • Bidra i arbeidet med utforming og møblering av fellesarealer og sosiale møteplasser for studenter og ansatte som ett av flere elementer i arbeidet med å skape attraktivitet og motvirke studenters ensomhet
  • Være USNs representant utvikling av kommunikasjon- og kollektivsatsninger i tilknytning til campusene i vår region
  • Profil og skiltprogram i tråd med universitetets grafiske profil
  • Innkjøp/rammeavtaler i samarbeide med innkjøpsavdelingen og oppfølging av underleverandører (avtaleforvaltning)
 • Utredningsoppgaver, saksbehandling og oppfølging i forbindelse med USN’s virksomhetsstyring samt deltagelse i relevante utvalg, arbeidsgrupper ol ved universitetet og i UH-sektoren

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevante fagområder, f.eks. bygningstekniske fag, bærekraft og klima, arkitektur
 • Manglende formell utdanning på masternivå kan i særskilte tilfeller kompenseres med relevant praksis
 • Kompetanse og bred erfaring med prosjektledelse og økonomistyring
 • Relevant praksis og kompetanse innenfor flere av de beskrevne ansvarsområdene
 • Gode språkkunnskaper og formidlingsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Motivasjon og initiativ til å delta i endringsprosesser og videreutvikling av tjenester og leveranser
 • Serviceinnstilling og gode samarbeidsevner, samt evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God organisasjonsforståelse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 555 800 – 768 500 per år, lønnstrinn 62-78.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS