Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Seksjonsleder for Seksjon for campusdrift

Søknadsfrist: 27.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for bygg og eiendom

Om stillingen

Vi søker en ambisiøs, og strategisk leder som vil utvikle en nyopprettet Seksjon for campusdrift.

Seksjonens hovedoppdrag er bygningsdrift, løpende og forbyggende vedlikehold og renhold. Du vil ha ansvar for bygg- og eiendomsavdelingens drift og tilhørende tjenester i Hammerfest, Alta, Harstad, Tromsø og Narvik med lokal ledelse i en desentralisert modell.

Som seksjonsleder leder du avdelingens største seksjon og sammen med Seksjon for areal og utvikling og Seksjon for prosjektgjennomføring skal din seksjon sterkt bidra til brukerorienterte tjenester innen drift av bygg og eiendommer.

Stillingen er sentral i Avdeling for bygg og eiendom ved UiT Norges arktiske universitet og rapporterer til bygg og eiendomsdirektør og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidssted er Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og koordinering av seksjonens faggrupper.
 • Ivareta det overordnede plan- og utviklingsarbeidet for seksjonen innen eget ansvarsområde i tråd med UiTs strategi.
 • Lede den daglige driften av seksjonen, med ansvar for personale, tjenesteproduksjon og seksjonens økonomi.
 • Utvikle brukerorienterte tjenester innen ansvarsområde.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

avdelingsdirektør Erland Loso

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring, gjerne fra sammenlignbar virksomhet.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, endrings- og utviklingsprosesser.
 • God forståelse av en mangfoldig arbeidsplass og gjerne kjennskap til mangfoldsledelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har:

 • Kunnskap om digitale verktøy i kommunikasjon og presentasjon av tjenester.
 • Erfaring fra nærliggende bransje (f.eks. facility service) eller sektor.

Som person er du:

 • Gode samarbeidsevner.
 • En inkluderende lederstil.
 • Tydelig og selvstendig.
 • Høy gjennomføringsevne
 • Evne til å kommunisere med og motivere medarbeidere på ulike nivå i organisasjonen.

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling ved et ambisiøst universitet i utvikling,
 • Engasjerte kolleger.
 • Gunstige vilkår.
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stilling som seksjonssjef lønnes etter statens regulativ 1211. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS