LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Jurist - kontraktsrådgiver (Innovasjonsavdelingen)

Søknadsfrist: 15.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter kontraktsrådgiver til Innovasjonsavdelingen.

Den som ansettes vil bidra til å videreutvikle støttefunksjoner og spisskompetanse innenfor kontraktsarbeid. Arbeidsoppgavene, som ligger i grenseflaten mellom forskning, innovasjon og administrasjon, er varierte og utfordrende.

Som kontraktsrådgiver vil du arbeide tett med universitetets forskere, ledelse og administrasjon. Du vil også samarbeide med universitetets TTO og innovasjonsselskap Validé, samt delta i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor fagområdet. Stillingen er organisatorisk plassert ved Innovasjonsavdelingen men den som ansettes vil ha tett samarbeid med jurist i tilsvarende stilling ved Forskningsavdelingen og øvrige jurister i fellestjenestene.

Hovedoppgaver

 • sikre universitetets forskningsresultater ved inngåelse av kontrakter om eksternt finansiert virksomhet, herunder kvalitetssikring av kontrakter med både nasjonale og internasjonale institusjoner og selskaper
 • forvaltning og rådgivning innenfor regelverk om immaterielle rettigheter
 • bistå ved utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter
 • gi råd til ledere og forskere ved inngåelse av kontrakter
 • utarbeide retningslinjer og rutiner innenfor ansvarsområdet
 • bidra til å utvikle rutiner for å sikre tilslag knyttet til den 3. pilar i Horisont Europa (European Innovation Council)
 • ivareta opplæring av ansatte i håndtering av kontrakter, herunder gjeldende IPR-regelverk
 • bistå med juridisk kompetanse på andre saksområder ved universitetet etter behov

Oppgavene omfatter arbeid innenfor blant annet følgende juridiske områder: avtalerett, opphavsrett, kontraktsrett, immaterialrett, patenter, lisensiering, forskningsetikk og EØS-/konkurranserett.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • master i rettsvitenskap/cand.jur
 • flere års relevant arbeidserfaring fra flere av de juridiske områder som oppgavene omfatter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk, eller et annet skandinavisk språk
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • erfaring fra offentlig sektor, helst innen universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
 • solid juridisk vurderingsevne, god rettslig forståelse og innblikk i ulike roller og prosesser i offentlig forvaltning
 • økonomisk kompetanse innenfor investering, finansiering og lignende
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 650.000-750.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Kaja Lillelien, tlf. 51831310, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS