Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Forskningsadministrativ rådgiver - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter forskningsadministrativ rådgiver til fast oppdragsstilling ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Den som ansettes vil være organisatorisk tilknyttet fakultetsadministrasjonen, men vil utføre deler av sine oppgaver i tett samarbeid med prosjektledere for eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Hovedoppgaver

 • holde løpende oversikt over fakultetets eksterne FoU-portefølje, herunder ansvar for rapporteringer
 • ivareta administrasjon og oppfølging av fakultetets eksternfinansierte FoU-aktiviteter i samarbeid med fakultetets avdelinger og aktuelle fellestjenester
 • bistå de ulike prosjektlederne i driften av fakultetets eksternfinansierte forskningsprogram
 • ha et særlig ansvar for arrangering av relevante seminar knyttet til forskningsaktiviteten ved fakultetet

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum mastergradsnivå
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med administrasjon, tilrettelegging og oppfølging av FoU-aktiviteter- og prosjekter
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
 • er serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • er analytisk, initiativrik, selvstendig, strukturert og målrettet

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 480.000-573.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen