LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Administrativ koordinator for Grønn omstillingslab (Vikariat)

Søknadsfrist: 22.05.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Grønn omstilling står helt sentralt i Universitetet i Stavanger sin strategi 2030 hvor vi skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, og legge til rette for en mer bærekraftig samfunnsutvikling og nye måter å forvalte ressurser på. Vikariatet som administrativ koordinator for Grønn omstillingslab (GOL) knytter sammen fagmiljøer som har et eksplisitt fokus på grønn omstilling i sin faglige virksomhet på tvers av ulike fakulteter ved universitetet. GOL fokuseres på følgende seks områder: utdanning, tverrfaglig forskning, samarbeid med arbeidslivet, borgere, doktorgradsnettverk og vår egen campus. Du vil arbeid tett med fem vitenskapelige ansatte fra ulike fakulteter som sammen med deg danner arbeidsgruppen. Du vil være kontaktpunkt for aktiviteter ved UiS campus knyttet til klima, miljø og bærekraft. Du vil også være sekretær for arbeidsgruppen og styringsgruppen til GOL.

Vikarietet er organisatorisk plassert ved Innovasjonsavdelingen, 8.august t.o.m 7.mai 2023.

Hovedoppgaver

 • være "ansiktet utad" og sentral kontaktperson internt og eksternt for informasjon og koordinering av aktiviteter på campus og i organisasjonen på tvers av divisjoner og fakulteter, knyttet til klima, miljø og bærekraftig omstilling
 • bistå implementeringen av UiS sin strategi knyttet til grønn omstilling
 • innhente relevant informasjon og data fra fakultetene, fellestjenesteavdelingene og Statsbygg samt bidra til å oppdatere og utvikle en informasjonsportal med relevante data om universitetets klimaavtrykk i samarbeid med fellestjenestene
 • være sekretær for arbeidsgruppen og styringsgruppen i GOL

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaringer i å arbeide med miljø, klima og bærekraft
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • er en nettverks- og relasjonsbygger med evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon
 • har pågangsmot og evne til å skape engasjement
 • kan vise til forståelse for å jobbe i krysningspunktet mellom akademia og administrasjon
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • er selvstendig, effektiv og strukturert

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 540 000 - 640 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien tlf: +47 51 83 13 10 e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS