Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver (fortrinnsvis jurist) ved Regional forskningsetisk komité

Søknadsfrist: 03.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) holder til i Tromsø, nærmere bestemt på Det helsevitenskapelig fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Hos oss er det nå ledig et ettårig vikariat, med mulig forlengelse, i 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med spennende oppgaver på et fagområde i sterk utvikling, i krysningsfeltet mellom forskning, jus og etikk.

Arbeidsoppgaver

 • utrede, forberede og ferdigstille søknader til komiteen
 • ta stilling til, og begrunne prinsipielle spørsmål av vitenskapelig, juridisk og etisk art
 • veilede forskere og forskningsansvarlige
 • saksbehandling innenfor sekretariatets arbeidsfelt
 • spesialoppgaver etter interesse, kompetanse og arbeidsgivers behov etter nærmere avtale med leder, f.eks. i form av kompliserte oppgaver som krever samhandling på tvers av landets sju komiteer

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • høyere utdanning på minimum masternivå, fortrinnsvis i jus, men andre relevante fagområder kan også være aktuelle
 • relevant erfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil vektlegges og vi søker deg som har:

 • evne å arbeide målrettet og nøyaktig
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement
 • rolleforståelse

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsordninger
 • gode velferdsordninger, f.eks. trening i arbeidstiden

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. For spesielt kvalifiserte søkere kan ansettelse som seniorrådgiver være aktuelt. Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

Ta kontakt med Sekretariatsleder May Britt Rossvoll, tlf. 776 20757 / 908 44523 eller e-post [email protected] dersom det er noe du lurer på vedrørende stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen