Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Rådgiver innen forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 19.08.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ønsker du å jobbe med forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi?

Veterinærinstituttet trenger flere dyktige medarbeidere med på laget og søker nå etter en rådgiver som skal ha et spesielt ansvar innen forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi.

Veterinærinstituttet styrker nå arbeidet innen administrativ støtte til forskning, og løfter dette ansvaret ved opprettelse av en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte. Denne gruppen vil bestå av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, informasjonsforvaltning i tillegg til deg som prosjektøkonom. Disse nyopprettede og strategisk viktige stillingene lyses ut samtidig, se mer informasjon her.

Prosjektøkonomen vil dekke et bredt og variert spekter av arbeidsoppgaver; fra aktiv oppfølging og medvirkning i strategiske utviklingsoppgaver til driftsoppgaver og saksbehandling. Du vil jobbe tett med organisasjonen i tillegg til den nyopprettede tverrfaglige kompetansegruppen.

Du vil være rådgiver for prosjektleder, gjennom hele prosessen; fra søknadsprosess, gjennom planlegging/budsjettering til oppfølging av hele prosjektporteføljen. Dette for å sikre god styring og kontroll på økonomien i våre prosjekter. Du blir en del av seksjon for økonomi og du vil rapportere til økonomisjef. Oppgavene vil ligge i grensesnittet mellom seksjon for økonomi og forskningsdirektørens stab, som begge jobber tett opp mot de vitenskapelig ansatte.

Du får arbeidsted i Veterinærinstituttets nye moderne lokaler i Ås, hvor forventet innflytting er høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen.

Arbeidsområdet og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • yte administrativ støtte til prosjektledere gjennom alle prosjektfaser
 • rådgivning og koordinering i søknadsprosesser og ved prosjektetablering
 • økonomisk oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi
 • rådgiver for prosjektledere og andre interessenter i alle typer prosjekter
 • strategisk og løpende styring, bidra i løpende rapportering, samt i arbeid med prosjekters langtids- og årsbudsjett.
 • dialog med samarbeidspartnere om økonomiske- og administrative forhold
 • statistikk og offentlig rapportering

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • relevant økonomisk utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse og vi oppfordrer nyutdannede til å søke
 • interesse for, og kjennskap til det norske forskningsfinansieringssystemet vil telle positivt
 • erfaring med prosjekt- og økonomistyring samt budsjettering er en fordel
 • god systemforståelse og digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • strukturert, analytisk, nøyaktig og fokusert
 • initiativrik og fleksibel, med gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
 • ambisiøs og utviklingsorientert
 • du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en stilling hvor du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • en stilling med en høy grad av innflytelse
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver. Vi ønsker å opplyse om at arbeidsspråket til Veterinærinstituttet er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte økonomisjef Bente Midthjell eller avdelingsdirektør Nina Ystehede.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 08/20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: