LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Personalrådgiver - 1-2 stillinger

Søknadsfrist: 12.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger. 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Vil du jobbe med spennende og varierte HR-oppgaver ved et universitet i utvikling?

Om stillingen

Personal- og organisasjonsavdelingen har behov for å rekruttere 1-2 erfarne personalrådgivere til 100 % faste stillinger.

Stillingene er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, og nærmeste leder er seksjonssjef. Du vil kunne ha ditt hovedarbeidssted ved et av følgende campus: Drammen, Bakkenteigen i Vestfold, Porsgrunn eller Kongsberg. Stillingene vil kreve noe reising på tvers av våre campuser.

Seksjon for rekruttering- og personalforvaltning er en av tre seksjoner i Personal- og organisasjonsavdelingen. Seksjonen har 18 ansatte og to lærlinger fordelt på fire campuser. Seksjon for rekruttering og personalforvaltning er en del av universitetets administrative fellestjenester, og har ansvaret for rekruttering og onboarding, mangfold- og inkludering, koordinering av lærlingordningen ved USN, mobilitet og internasjonal rekruttering, sykefraværsoppfølging, pensjon, personaloppfølging og forvaltningsoppgaver.

Vi søker deg som er motivert og som har engasjement for å arbeide med varierte personalfaglige spørsmål og utviklingsprosesser i en kompleks virksomhet. Du må trives i en travel hverdag med varierte operative arbeidsoppgaver. Sammen med engasjerte kollegaer blir du en del av et fagmiljø med ambisjoner om å utvikle våre ansvarsområder og tjenestetilbudet til ledere og ansatte ved universitetet videre.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser fra behovskartlegging til onboarding.
 • Strategisk bemanningsplanlegging.
 • Lederstøtte og saksbehandling i oppfølging av sykefravær.
 • Lederstøtte i enklere personalsaker.
 • Saksbehandling og lederstøtte i personaladministrative oppgaver.
 • Lederopplæring og kompetanseheving innenfor våre ansvarsområder kan være aktuelt.
 • Bidra i videreutvikling av våre tjenester og leveranser etter kompetanse og interesse.
 • Saksbehandling i saker om pensjon kan være aktuelt.
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt.

 Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis høyere utdanning innenfor Human Resource Management, organisasjon og ledelse, arbeidsrett eller organisasjonspsykologi.
 • Søkere med relevant bachelor i kombinasjon med relevant tilleggsutdanning eller lang og relevant erfaring vil bli vurdert.
 • Kunnskap om og erfaring i anvendelse av lov- og avtaleverk innenfor HR-området i statlig virksomhet.
 • Kjennskap til forvaltningspraksis og saksbehandling i offentlige virksomheter.
 • Erfaring med å jobbe operativt med lederstøtte innenfor fagområdet.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser.
 • Erfaring med sykefraværsarbeid.
 • Erfaring med å jobbe i digitale systemløsninger og å jobbe prosessrettet.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har

 • Arbeidserfaring fra samme type stilling innenfor fagområdet HR/personal.
 • Erfaring med HR-arbeid i universitets- og høgskolesektoren.
 • Erfaring med tjenesteutviklingsarbeid.
 • Sertifisering på testverktøy til bruk i rekruttering.

Personlige egenskaper

 • Du har et faglig engasjement, og tar initiativ til forbedring og utvikling.
 • Du er erfaren og trygg i rollen som personalrådgiver og som lederstøtte.
 • Du er en god kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø og deling av kompetanse.
 • Du jobber godt sammen med andre, både internt i avdelingen og ute i virksomheten.
 • Du er strukturert og løser oppgavene selvstendig og effektivt.
 • Du er fleksibel og åpen for endring og arbeid på tvers innenfor administrative støttefunksjoner.
 • Du er lærevillig og utviklingsorientert.
 • Du etablerer gode relasjoner og er tilpasningsdyktig.
 • Du er opptatt av brukerorientering og legger til rette for smidige prosesser.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med bred kontaktflate og spennende arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for interne kurs og kompetanseutvikling.
 • En organisasjon som er opptatt av digitalisering og tjenesteutvikling.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Mulighet for hjemmekontor etter avtale med leder.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver, SKO 1434 NOK 557 100 – 692 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Britt G. Wien, epost: britt.g.wien@usn.no, mobil: 454 79 710

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen: simen.strommen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS