LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Oppdragsrådgiver for etter- og videreutdanning (EVU)

Søknadsfrist: 16.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig fast stilling som Oppdragsrådgiver for etter- og videreutdanning (EVU)

Om stillingen

Ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig 100% fast stilling som oppdragsrådgiver i fakultetsadministrasjonens team for etter- og videreutdanning (EVU). Nærmeste leder er oppdragsleder ved team EVU. Hovedarbeidssted kan være ved campus Notodden, Porsgrunn, Vestfold eller Drammen. Fakultetets aktivitet strekker seg over flere studiesteder, og det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Fakultetets eksternfinansierte virksomhet innenfor etter- og videreutdanning har en årlig omsetning på ca 80 MNOK og er i vekst. EVU-teamet gjør et viktig arbeid for å ivareta og utvikle fakultetets og USN sitt omdømme og profil. Jobben som oppdragsrådgiver vil innebære å jobbe mot våre eksterne samarbeidspartnere med oppsett og utvikling av avtaler og økonomiske vurderinger rundt etablering av eksternt finansierte prosjekter samt prosjektstyring. Du vil ha tett samarbeid mot USNs økonomiavdeling, avdeling for studiekvalitet og analyse og fakultetets institutter og prosjektledere. I arbeidet ligger også bidrag til utvikling av gode rutiner og arbeidsprosesser.

Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives på jobb og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver med godt sosialt miljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Følge opp reglementet for bidrags- og oppdragsvirksomhet og andre relevante lover og forskrifter for gjennomføring av eksternt finansierte prosjekter.
 • Ansvar for å videreutvikle gode rapporteringsrutiner til fakultetet, dets institutter og eksterne oppdragsgivere.
 • Bistå i EVU-rapportering på fakultetsnivå.
 • Bistå i budsjettering og timeregistrering i EVU-sammenheng på fakultetet.
 • Utarbeide avtaler og budsjetter mot eksterne samarbeidspartnere. Svare opp anbud via anbudsportalen Mercell i samarbeid med instituttene.
 • Bidra til iverksetting av strategier og planer for EVU-enheten ved fakultetet i samarbeid med prosjektledere og oppdragsleder.
 • Andre oppgaver som naturlig faller innunder EVU-enheten etter behov

Stillingen er nyopprettet og endringer i stillingens ansvar og oppgaver vil kunne bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på mastergrads-/hovedfagsnivå, gjerne med fordypning i økonomiske fag, administrasjon og/eller prosjektledelse. Særlig god og relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere deler av kravet om formell utdanning.
 • Erfaring fra økonomiarbeid og avtaleforvaltning fra offentlig eller privat arbeidsliv.
 • God skriftlig fremstilling, og økonomisk forståelse.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og gode relasjoner.
 • Evne til helhetstenking og utvikle gode rutiner.
 • Ha en inkluderende arbeidsform preget av samarbeid, medvirkning og dialog.
 • Gode IKT-kunnskaper, spesielt excel, kjennskap til bruk av Public 360 og Agresso-prosjekt vil være en fordel.

Det vil bli lagt vekt på

Det søkes en kandidat med høy beslutnings- og gjennomføringsevne, som er løsnings- og utviklingsorientert, og som evner å arbeide med stor grad av selvstendighet og være strukturert og tydelig.

Videre vil det bli lagt vekt på:

 • Analytisk og strategisk tilnærming.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Selvstendig, initiativ og gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet for stillingen.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling i en spennende virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen vil bli innplassert som rådgiver (SKO 1434): NOK 507 400 – 618 600 (LT 57-68) per år. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS