LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver ved Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš / Senter for samisk helseforskning

Søknadsfrist: 25.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, er det ledig stilling som rådgiver ved Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš/Senter for samisk helseforskning (SSHF).

SSHF er en egen enhet tilknyttet Institutt for Samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet. Senteret ble etablert i 2001 og jobber kontinuerlig med å bygge opp forskning og forskningsrekruttering. SSHF er hovedsakelig finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, men har også forskningsprosjekter finansiert av blant annet Sametinget, Helse Nord, Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet.

Senteret har sine hovedkontorer i Tromsø og Tjeldsund, i tillegg til kontorplasser i Oslo, Levanger og Umeå. Senterets ansatte møtes jevnlig for forskningsfaglig og senteradministrativ utveksling. Det er i dag 11 vitenskapelige stillinger i ulike stillingsprosenter og 4 administrative stillinger til senterets virksomhet. I tillegg er det en kombinert forsker- og administrativ stilling knyttet opp mot SAMINOR-undersøkelsen. Senteret driver nettverksbygging rettet mot samiske, norske og internasjonale fag- og kompetansemiljøer som driver med FoU-virksomhet knyttet til urfolksrelatert helse- og levekårstematikk. I tillegg til forskning jobber SSHF med formidling, informasjon og rådgivning mot kommunale, fylkeskommunale og statlig virksomheter.

Senterets store satsing er Helse- og levekårsundersøkelse i samiske og norske bosetningsområder - SAMINOR undersøkelsen; www.saminor.no. Ettersom det er behov for å følge folkehelseprofilen over tid, samles det nå inn data og planlegges en ny stor SAMINOR- undersøkelse - SAMINOR 3. Det er viktig å øke antall inkluderte kommuner i alle de nordligste fylkene inklusiv Trøndelag. SAMINOR 3 har en tydelig formidlingsprofil og arbeidet i tredje runde av SAMINOR vil ha tette dialoger med kommuner, fylker, helseforetak og befolkningen i de kommuner studien besøker.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en proaktiv, utadrettet og serviceinnstilt teamarbeider med godt humør som liker å ta fatt på nye arbeidsoppgaver. Du må arbeide strategisk og systematisk, og kunne initiere og gjennomføre tiltak. Du vil være bidragsyter i ulike administrative oppgaver og prosjekt, spesielt rettet mot det flerkulturelle samfunn som SSHF jobber sammen med. Stillinga vil ha administrative oppgaver med daglig drift av SSHF. Du skal delta i planlegging av møter og seminarer både for senteret og i forarbeid og gjennomføringen av SAMINOR. Det vil også være jobbing med nettverksbygging overfor kommuner, fylker, Sameting, departementer, interesseorganisasjoner og næringsliv.

I tillegg skal du:

 • koordinere aktiviteter (møter, arrangementer) og miljøer i senteret
 • yte administrativ støtte til prosjektledere
 • samarbeide om kommunikasjon og samfunnskontakt, herunder vedlikehold av hjemmesider, intranett og sosiale medier

Det må regnes med at annet administrativ arbeid kan bli lagt til stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • faglig leder og forsker 1, Ann Ragnhild Broderstad, Telefon: 959 70 559, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på minimum bachelornivå
 • Dokumentert gjennomføringskraft.
 • Erfaring fra relevant prosjektarbeid og kjennskap til universitetssektoren er viktig.
 • Erfaring fra kommunikasjon og påvirkning mot organisasjoner og politikere.
 • Gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk samt god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker at du har:

 • Høy kommunikasjonsfaglig kompetanse og god prosessforståelse.
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Erfaring fra prosjektarbeid innenfor samisk kultur og samfunnsliv
 • Erfaring med bruk av sosiale medier.
 • Leder- eller arbeidserfaring fra arbeidsliv eller organisasjoner
 • Erfaring fra arbeid med brukerorientert innhold, klart språk, skriving for nett og publisering
 • Kompetanse til å sammenstille data (analyser)

Personlige egenskaper:

 • Samarbeids- og løsningsorientert. Systematisk og nøyaktig.
 • Kreativ og allsidig.
 • Du er utviklingsorientert både på egne og andres vegne, og er nysgjerrig på forskning, utdanning og formidling innen helse og samisk samfunn.
 • Vår nye medarbeider må kunne jobbe selvstendig og samtidig være en lagspiller med gode lytteregenskaper.

Vi ønsker en person som:

 • Er vant til å jobbe i team og nettverk
 • Kreativ med evne til å fullføre
 • Selvstendig, målrettet og resultatorientert.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Vi søker kandidater som blant annet har

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS