LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Arrangementsansvarlig - Avdeling for forskning, utdanning og formidlin

Søknadsfrist: 14.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon søker vi arrangementsansvarlig i 100 % fast stilling.

Stillingen er organisatorisk plassert i Seksjon for kommunikasjon, som er en av fem seksjoner ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

Arbeidsoppgaver

I rollen som arrangementsansvarlig er du ansvarlig for planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangement som inngår i UiT Norges arktiske universitets sentrale arrangementsportefølje, herunder også Forskningsdagene, Forsker Grand Prix og Lørdagsuniversitetet. Du bistår også ved øvrige arrangement i regi av universitetsledelsen.

Som arrangementsansvarlig må du være kreativ, engasjert og ansvarsbevisst med gode formidlingsevner og kunnskap og interesse for forskning og utdanning. Du vet hva som kreves av et godt vertskap, er en god planlegger og gjennomfører.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Faggruppelder Randi Solhaug:

eller kommunikasjonssjef Hanne Karde

Kvalifikasjoner

Du må ha følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Minimum to års relevant arbeidserfaring fra planlegging, markedsføring og gjennomføring av større arrangement
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og publisering av innhold i relevante kanaler
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Relevant utdanning fra universitet og eller høyskole på bachelornivå eller tilsvarende. For eksempel innen markedsføring, kommunikasjon, reiseliv og organisasjon og ledelse. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet om bachelorgrad.

Det er en fordel at du har:

 • Kjennskap til universitetet og landsdelen
 • Erfaring med rollen som produsent ved arrangement
 • God økonomiforståelse, erfaring fra bruk av IKT-verktøy og gjennomføring av innkjøps- og anbudsprosesser

Personlige egenskaper:

 • Evne til å håndtere mange parallelle arbeidsoppgaver
 • Nøyaktig, tydelig og strukturert med evne og lyst til å arbeide operativt og systematisk
 • Serviceinnstilt og fokusert på god oppfølging av interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Kreativ og løsningsorientert

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Søkere må identifisere seg med UiTs verdier som er åpenhet, kreativitet, troverdighet, engasjement og akademisk frihet.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Stilling som arrangementsansvarlig lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS