LEDIG STILLING VED SINTEF

Prosjektkoordinator - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 05.02.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker støtte til økonomioppfølging av en voksende EU-prosjektportefølje - Bli med på det grønne skiftet!

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftsmål er førende for vår virksomhet.

Vi er 60 personer i avdeling Gassteknologi, og vi er i vekst. Avdelingen har ledende roller i flere store internasjonale prosjekter innen hydrogen, CCS, energieffektivisering og nullutslipps mobilitet. Vi har et sterkt fagmiljø som jobber innen et bredt spekter av teknologier og prosesser for energiomstillingen, med fokus på hydrogen, energigjenvinning, CO2-håndtering (CCS) og integrerte energisystemer (som handler om hvordan fremtidens kraftsystem vil integrere fornybar kraft, hydrogen og varme).

Vi ser etter deg som har kompetanse til, og ønske om, å støtte våre forskere og prosjektledere i utvikling og gjennomføring av EU-finansierte prosjekter . Disse prosjektene omfatter samarbeid mellom industriaktører og forskere i flere europeiske land og kan ha en kompleks struktur som krever at detaljene blir riktige samtidig som man ser den store helheten. Det er positivt om du i tillegg til gode kunnskaper i norsk og engelsk også har kunnskaper i flere europeiske språk og gjerne erfaring fra opphold i et eller flere europeiske lender. Europeisk samarbeid er viktig for vår forskning. Et godt eksempel er EU-prosjektene ACCSESS: Providing access to cost-efficient, replicable, safe and flexible CCUS, FLEX4FACT: Integrating more renewables in the industry energy mix og H2GLASS. Dette er store prosjekter i vår portefølje hvor vi samarbeider med europeiske ledende aktører innenfor industri og forskning.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn og økonomiutdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Du er god til å samarbeide og har trygghet til å både lære av kolleger og dele egen kunnskap. Du bør beherske IT-verktøy og ha gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Du må være villig til ta i et tak når det trengs, og gi støtte til forskere, prosjektleder og andre kolleger innenfor et bredt spekter av administrative oppgaver.

Oppgaver:

 • Støtte prosjektledere og forskere ved utvikling av søknader til EUs rammeprogram og andre finansieringskilder
 • Bistand til utvikling, kvalitetssikring og oppfølgning av budsjett med mange partnere og noen ganger også flere finansieringskilder
 • Bistand til utarbeidelse, kvalitetssikring og inngåelse av kontrakter
 • Administrativ oppfølging av prosjekt fra søknadsfase til avslutning, inkludert prosjektrapportering eksternt og internt
 • Risikovurdering
 • Støtte til arrangementer som prosjektmøter og konferanser
 • Annen administrativ støtte

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2022
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst
 • God ledelse og systematisk utvikling av talenter
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet til å jobbe i et miljø som jobber med løsninger på de store utfordringene i samfunnet relatert til energi og nullutslipp

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS