LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Prosjektøkonom

Søknadsfrist:29.05.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Ønsker du å jobbe med prosjektøkonomi?

Veterinærinstituttet trenger flere dyktige medarbeidere på laget og søker nå etter en rådgiver som skal ha et spesielt ansvar innen forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi. Stillingen inngår i en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte, som består av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, informasjonsforvaltning og prosjektøkonomi.

Vår nye prosjektøkonom vil dekke et bredt spekter av arbeidsoppgaver; fra aktiv oppfølging og medvirkning i strategiske utviklingsoppgaver til driftsoppgaver og saksbehandling. Du vil jobbe tett med organisasjonen i tillegg til den tverrfaglige kompetansegruppen, og ha ansvar for økonomiske oppfølging av instituttets prosjektportefølje. Du vil være rådgiver for instituttets prosjektledere i utarbeidelses-, søknads-, gjennomførings- og avslutningsfasen av eksternfinansierte prosjekter (som NFR, EU-prosjekter og oppdrag). Du blir en del av seksjon for økonomi og vil rapportere direkte til økonomisjef. Oppgavene vil ligge i grensesnittet mellom seksjon for økonomi og forskningsdirektørens stab, som begge jobber tett opp mot de vitenskapelige ansatte.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Yte administrativ støtte til prosjektledere gjennom alle prosjektfaser
 • Økonomisk oppfølging og rapportering av prosjektøkonomi, herunder kontraktsoppfølging.
 • Strategisk og løpende styring, bidra i løpende rapportering, samt arbeid i prosjekters års – og langtidsbudsjett
 • Rådgivning og koordinering i søknadsprosesser og ved prosjektetablering
 • Rådgiver for prosjektledere og andre interessenter i alle typer prosjekter, herunder kontraktsutforming
 • Videreutvikling av beslutningsstøttesystemer innen stillingens ansvarsområde
 • Dialog med samarbeidspartnere om økonomiske og administrative forhold
 • Statistikk og offentlig rapportering
 • Bidra til kommunikasjon og samarbeid mellom administrasjon og andre seksjoner
 • Bidra til andre løpende arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant økonomisk utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Interesse for, og kjennskap til forskningsfinansieringssystemer (nasjonale og internasjonale) vil telle positivt
 • Erfaring med regnskap/økonomi, prosjekt- og økonomistyring samt budsjettering er en fordel
 • God systemforståelse og digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og fokusert
 • Analytisk
 • Initiativrik og fleksibel, med gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft
 • Utviklingsorientert
 • Du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En stilling du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • En stilling med høy grad av innflytelse
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • En fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • Gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte økonomisjef Bente Midthjell.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4517938268

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Bente Midthjell (Økonomisjef)
Powered by Labrador CMS