LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver i Seksjon for rekruttering - fast stilling

Søknadsfrist: 25.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi / Seksjon for rekruttering

Er du vår nye kollega?

Vi ønsker oss et nytt team-medlem som kan bidra i videreutviklingen av Rekrutteringstjenesten for hele UiT og som har interesse, engasjement og erfaring fra rekrutterings- og rådgivningsarbeid.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Om Rekrutteringstjenesten

Seksjon for rekruttering er en av fire seksjoner i Avdeling for organisasjon og økonomi. Avdelingen tilhører universitetsadministrasjonen og ledes av organisasjons- og økonomidirektøren. Hver av de fire seksjonene ledes av en seksjonsleder, i tillegg er det en stabsenhet i avdelingen. Til sammen har avdelingen ca. 115 ansatte.

Seksjon for rekruttering ivaretar rekrutteringstjenester for hele universitetet og er planlagt til 15 årsverk. Seksjonen ble etablert i 2019 og skal tilby rådgivningstjenester og ivareta saksbehandling i rekrutterings- og ansettelsessaker av alle typer stillinger ved UiT. Andre arbeidsområder i seksjonen inkluderer deltakelse i forbedring- og endringsprosesser på tvers av seksjoner og enheter, deltakelse i intervju/selektering av lederstillinger, merkevarebygging av UiT som arbeidsgiver, utvikling og implementering av nye HR-systemer for å nevne noe. Seksjonen er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil endre seg i takt med dette.

Du får jobbe med

 • Saksbehandling av ansettelsessaker i nært samarbeid med ledere på alle nivå
 • Utviklingsoppgaver og prosjektarbeid innen seksjonens fagområde
 • Forvaltning av lover- og regelverk knyttet til ansettelse i ulike typer stillinger
 • Være en aktiv støttespiller og utøve rådgivning til UiTs ledere innen rekrutteringsområdet

Du vil også få mulighet til å arbeide med (avhengig av kompetanse og interesse):

 • Delta i intervju- og utvelgelsesprosesser
 • Arbeid med merkevarebygging (employer branding)
 • HR-analyse
 • Prosessarbeid
 • Rapporterings- og utredningsarbeid
 • Sekretariatsarbeid knyttet til UiTs ulike tilsettingsutvalg og -råd

Stillingens innhold vil til en viss grad formes ut fra din kompetanse og interesse.

Som rådgiver/seniorrådgiver i Rekrutteringstjenesten vil du være ansvarlig for din egen portefølje av ansettelsessaker som skal følges opp fra behovet oppstår til en kandidat er ansatt. I 2020 lyste vi ut totalt 580 stillinger, fordelt på 390 vitenskapelige stillinger og 190 teknisk/administrative stillinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på masternivå, gjerne innen organisasjonsutvikling, administrasjon, ledelse eller juridiske fag
 • relevant erfaring, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller annen statlig virksomhet

Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk, i tillegg er det en fordel om du behersker samisk og/eller er trygg i nynorsk eller bokmål som sidemål. Vi ønsker at du har interesse for bruk av digitale verktøy og evne til å sette deg inn i nye systemer fort.

Det er en fordel om du har erfaring fra et eller flere av følgende arbeidsområder:

 • erfaring med endringsprosesser
 • kunnskap om merkevarebygging
 • erfaring med prosjektarbeid/-ledelse
 • god tallforståelse og kjennskap til analyseverktøy

Personlig egnethet og motivasjon vil vektlegges i vurderingen av søkerne. Det er en forutsetning at du både kan arbeide i team og selvstendig. Du må være strukturert og løsningsorientering og ha evne til å samarbeide på tvers av seksjoner/fagområder og nivå. Vi ønsker oss deg som er serviceinnstilt og har evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt. Jobben krever at du har evnen til å kontinuerlig prioritere mellom operative- og utviklingsoppgaver i en travel hverdag.

Vi tilbyr

 • Et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et sosialt arbeidsmiljø med kollegaer i alle aldre
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstida
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Spesielt kvalifiserte vil bli vurdert for seniorrådgiver kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS