LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver forskerutdanning - Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 24.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Nasjonal Felles ph.d. program i nautiske operasjoner er et samarbeid mellom de fire institusjonene UiT Norges arktiske universitet, Univeritetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og NTNU.

Stillingen skal bidra til kvalitetsutvikling og sikker drift av doktorgradsprogrammet, og effektiv samhandling mellom institusjonene, fagfolk og studenter (ca 50% av stillingen). I tillegg vil stillingen bidra til øvrig doktorgradsforvaltning og andre administrative oppgaver ved fakultetet (ca 50% av stillingen).

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige og omfattende arbeidsoppgaver knyttet til ph.d.-programmet i nautiske operasjoner.

Ansvarsoppgaver for den som tilsettes vil blant annet være:

 • Opptak av nye ph.d.-studenter, herunder vurdering av utdanningsbakgrunn
 • Saksbehandling av saker til programstyret og konsortiet, samt sekretær for begge disse utvalgene
 • Årlig virksomhetsplanlegging, budsjettering og økonomisk oppfølging.
 • Praktisk tilrettelegging av veiledersamling/Maritime day
 • Årsrapportering av aktiviteter og økonomi samt studiekvalitet
 • Kvalitetssikring
 • Administrere framdriftsrapportering og midtveisevaluering
 • Administrasjon rundt avslutning av graden, koordinering av disputas mm.
 • Kontakt med ph.d-studentene og de øvrige institusjonene
 • Vedlikeholde programmets hjemmeside
 • Praktisk tilrettelegging av møter, seminarer, felleskurs etc.
 • Andre studieadministrative oppgaver (ca 50%)

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonssjef Tore Guneriussen:

eller instituttleder Bjørn-Morten Batalden:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på høyere grads nivå, minimum mastergrad, og meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel med erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen studieadministrasjon.Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra arbeidsområdene og relevante IKT-systemer, f.eks. ePhorte og FS.

Det vil også legges vekt på at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt, ryddig, systematisk og fleksibel. I vurderingen av søkerne vil også søkers motivasjon, samarbeidsevner og personlige egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Spesielt godt kvalifiserte søkere kan blir vurdert for tilsetting i kode 1364 seniorrådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.,

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS