LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kontraktsforvalter - Bygg og eiendomsavdelingen

Søknadsfrist: 11.09.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Avdeling for bygg og eiendom (BEA) ivaretar strategisk og offensivt eierskap for bygg og infrastruktur ved UiT. Avdelingen sørger for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer og uterom.

Avdeling for bygg og eiendom

Om stillingen

Avdeling for bygg og eiendom har en ledig stilling som kontraktsforvalter. Avdeling for Bygg og eiendom forvalter ca. 300 000 kvm over hele landsdelen. Bygningsmassen består både av eide og leide arealer, der den største andelen av leide arealer leies fra Statsbygg. UiT er et flercampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss, Kirkenes og Bodø.

I ledig stilling som kontraktsforvalter vil du få ansvar for oppgaver som omhandler forvaltning av UiTs leieavtaler og du vil være nøkkelleddet mellom avdeling og utleiere. I tillegg vil kontraktsforvalter også inneha kontraktsansvar ved gjennomføring av kjøp og salg av universitetets eiendommer.

Kontraktsforvalter vil være en støttefunksjon for avdelingsledelsen, spesielt når det gjelder kontraktsendringer med økonomiske konsekvenser. Du som søker må derfor være analytisk og like å samarbeide med ulike fagfolk, samt ha et ønske om å bidra til at avdelingen oppnår sine mål.

Arvbeidssted er UiT i Tromsø, med oppgaver knyttet til øvrige campuser som kan medføre noe reisevirksomhet.

Hovedarbeidsoppgavene vil være

 • Kontraktsforvaltning- fornye avtaler, følge opp utleiere, leietakere og avslutning av leieforhold
 • Koordinering og ansvar for inngåelse av nye avtaler
 • Ansvar for avdelingens kontraktsportefølje inkluderer også oppdatering av forvaltningssystemet
 • Involvering i kjøps og salgsprosesser
 • Andre oppgaver etter avdelingens behov

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Stabsleder Jan Peter Eidsmo:

eller avdelingsdirektør Erland Loso:

Kvalifikasjoner

 • Kandidater må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen jus og økonomi
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning, men også nyutdannede med interesse for fagfeltet kan være aktuelle
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig på norsk
 • Gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper vi ser etter:

 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og analytisk
 • Tar initiativ og er løsningsorientert
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på at du er motivert og personlig egnet til stillingen.

Avdeling for bygg og eiendom

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) ivaretar de fysiske omgivelser på campus og skal bidra til å støtte universitetets kjernevirksomhet som er undervisning, forskning og formidling. Målsettingen er å tilby tilpassede og fremtidsrettede lærings-, forsknings- og arbeidsmiljøer.

Avdelingen sørger for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv

forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer, uterom og infrastruktur.

UiT Norges arktiske universitet har 300 000 kvadratmeter bygg med et årlig budsjett for vedlikehold, drift og utvikling på 750 millioner kroner.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Du får planlegge din egen arbeidsdag
 • Engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS