LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Prosjektstøtte bistandsprosjekter

Søknadsfrist: 27.02.2024

Veterinærinstituttet

Nærings- og fiskeridepartementet. Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. 

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referansesenter for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder. 

Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.

For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: 

www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet utvider aktiviteten innen bistandsprosjekter i Afrika, og vi søker etter deg som har erfaring med prosjektadministrasjon og prosjektoppfølging med bistandsprosjekter eller tilsvarende. I tillegg til at du er en faglig dyktig og engasjert person som er god på støtte og oppfølging, har du svært gode samarbeidsegenskaper.

Du skal arbeide tett sammen med prosjektleder og andre prosjektmedarbeidere ved Veterinærinstituttet og i samarbeidslandene, og går inn i en kjernegruppe på Veterinærinstituttet som arbeider med ulike Norad prosjekter. I tillegg vil du få arbeide i en tverrfaglig kompetansegruppe for prosjektstøtte som består av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, økonomi og informasjonsforvaltning. 

Hovedansvarsområdet er innen prosjektstøtte for et pågående NORAD-prosjekt i et spennende tverrrfaglig arbeid innen èn helse, dyrehelse og matsikkerhet i Malawi, Etiopia og Tanzania. Prosjektet er finansiert gjennom Kunnskapsbanken i Norad, og engasjementet har en varighet på tre år. 

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være prosjektoppfølging. Dette inkluderer bistand til planlegging og gjennomføring av ulike kartleggingsaktiviteter, kurs og kunnskapsoverføringer. Andre arbeidsoppgaver vil være utarbeidelse av kontrakter med lokale partnere i Afrika, rapportering til NORAD, samt budsjettering og budsjettoppfølging. Videre vil stillingen også omfatte å opprette kontakt og følge opp relevante aktører i samarbeidslandene. Det kan bli aktuelt å bistå inn i andre prosjekter både med å skrive søknader og med å videreutvikle pågående prosjekter. 

I tillegg til prosjektoppfølgingsarbeidet, får du ta initiativ til- og delta i tjenesteutvikling innen internasjonalt bistandsarbeid ved Veterinærinstituttet

Du må like å være litt på farten, for til denne stillingen ligger det en del reiseaktivitet.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdannelse innen relevant fagområde (for eksempel, internasjonalt arbeid, utviklingsstudier, økonomi/prosjektledelse)
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra utvikling av kontrakter og avtaler

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med prosjektadministrasjon og prosjektoppfølging med bistandsprosjekter eller tilsvarende i lav- og middelinntektsland
 • Erfaring med tiltak for å motvirke korrupsjon
 • Erfaring med budsjettering og økonomi-oppfølging av prosjekter i lav- og middelinntektsland 
 • Erfaring fra planlegging, organisering og gjennomføring av prosjekter i lav- og middelinntektsland 
 • Erfaring med samarbeid med personer med ulike fagbakgrunner

Personlige egenskaper

Vi søker etter en motivert, positiv og initiativrik person som er faglig ambisiøs, selvstendig og som innehar gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434 eller 1364 avhengig av kvalifikasjoner

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4756286040 

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Siv Klevar (Forsker / Veterinær - Immunologi og virologi), +4791339980
Powered by Labrador CMS