Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i religionsvitenskap

Søknadsfrist: 16.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet prosjektet «The Governmateriality of Indigenous Religion(s)».

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på to år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Den som ansettes vil ha sin daglige arbeidsplass på UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø.

Foretrukket startdato: 1. januar 2021.

Stillingens forskningsområde

Postdoktorstillingen skal inngå og samarbeide i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s) (GOVMAT) som undersøker materialiseringer av «indigenous religion(s)» og deres politiske roller i dag. Søkere må foreslå en casestudie og en forskningsplan som passer med de tematiske, metodologiske og teoretiske rammene for GOVMAT-prosjektet.

En prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) må presentere: (1) en relevant lokal case som søkeren vil studere etnografisk; (2) hvordan denne casen er innvevd i internasjonale nettverk og hvordan den kan komme til uttrykk på internasjonale møtesteder; (3) metodene søkeren vil benytte for å studere denne casen; og (4) søkerens forutsetninger for å studere denne casen og benytte disse metodene. En casestudie fra et sted i Sápmi vil bli foretrukket dersom en slik finnes blant de beste kandidatene. Den som får stillingen skal gjøre både individuell forskning (casestudien) og forskning i samarbeid med andre forskere i GOVMAT-prosjektet (studier av internasjonale nettverk og møtesteder). Inntil 10 % av stillingen vil bestå av koordinering av forskning i GOVMAT-prosjektet.

Contact

Flere opplysninger om stillingen og GOVMAT-prosjektet kan du få av:

Kvalifikasjoner

Fullført doktorgrad eller tilsvarende i religionsvitenskap er en betingelse for å tiltre i denne stillingen, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad. Avhandlingen må legges ved søknaden. Du må ha disputert før oppstartdato.

Søkere må kunne engelsk flytende og snakke både kolonispråket og det innfødte språket som er relevant for casestudien. Det kreves også grunnleggende norskkunnskaper.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester fra tidligere arbeidsgivere
 • Kontaktinformasjon til 3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Maks. 5 vitenskapelige arbeider (publisert eller upublisert) som du mener er relevante for denne stillingen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen