Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør - Translasjonell Kreftforskning

Søknadsfrist: 22.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte.

Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie.

Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for medisinsk biologi

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig et vikariat som overingeniør fra 01.11.2020 til 12.02.2022.

Institutt for medisinsk biologi er UiT sitt største institutt med ca. 200 ansatte. Med 14 sterke forskningsgrupper, utdannelser på bachelor-, master-, og PhD-nivå, fellestjenester som elektronmikroskopi, bioimaging og proteomikkplattform samt et sterkt administrativt støtteapparat, leverer instituttet forskning og utdanning av høy internasjonal kvalitet. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om grunnleggende biologiske og biomedisinske problemstillinger og omfatter blant annet forskning på forskjellige kreftformer.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren vil være tilknyttet Translasjonell Kreftforskning. I stillingen inngår også bistand i forbindelse med instituttets undervisning og oppgaver innen forskningsgruppens HMS-arbeid. Stillingen tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov.

Translasjonell Kreftforskning består av personer med tilhørighet ved flere institutter ved Det helsevitenskapelige fakultet og universitetssykehuset Nord-Norge, tilsammen ca. 30 personer. Forskningsgruppen studerer biologiske markører i tumorvev og blod som kan gi informasjon om pasientens prognose og valg av behandling. Det benyttes et bredt spekter av metoder og gruppen har samarbeid med andre forskningsgrupper, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kvalifikasjoner

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kompetanse innen teknikker som er relevante for arbeid i forskningsgruppen, hovedsakelig:

 • eksperimentelle cellestudier og drift av cellelab
 • manuell og automatisert immunhistokjemi
 • in situ hybridisering
 • snitting av vevssnitt på mikrotom og montering av vevsmatriser

Det vil også bli lagt vekt på å kunne videreutvikle eksisterende metoder og utvikle nye metoder, samt veiledning av forskerlinje- og phdstudenter. Stillingsinnehaveren vil arbeide sammen med flere av forskningsgruppens medlemmer og vi søker etter en person med gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og evne til selvstendig arbeid vil bli tillagt vekt. Søkere må ha gode basiskunnskaper i engelsk.

Det kreves minimum relevant utdanning på bachelor-nivå, men det er ønskelig med mastergradsutdanning eller doktorgrad innen relevant fagkrets. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen