LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

IT-utvikler / veileder Open Access

Søknadsfrist: 05.12.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Vil du være med å utvikle Universitetsbibliotekets digitale fremtid?

Universitetet i Stavanger søker etter IT-utvikler/-veileder med ansvar for Universitetsbibliotekets Open Access publikasjonsplattformer. Den som ansettes vil være organisatorisk tilknyttet bibliotekets Avdeling for forsknings- og studiestøtte. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Universitetsbiblioteket administrerer plattformene Open Journal Systems (OJS) for publisering av tidsskrifter, og Open Monograph Press (OMP) for publisering av bøker og skriftserier. Disse plattformene gjør det enkelt å etablere åpne tidsskrifter og andre publikasjoner, og konvertere allerede eksisterende tidsskrifter og skriftserier til å bli åpent tilgjengelige. Plattformene OJS og OMP leveres av Public Knowledge Project (PKP) som er basert på åpen kildekode-teknologi. Universitetsbiblioteket har ansvaret for drift av plattformene, og tilbyr full opplæring og brukerstøtte. Plattformen vil bli testet i en permanent kvalitets- og videreutviklingsprosess, tilpasset endrede krav og optimalisert for den viktige funksjonen i den akademiske publiseringsprosessen.

Hovedoppgaver

 • utvikle, koordinere og drifte Universitetsbibliotekets publiseringsplattformer; Open Journal Systems og Open Monograph Press
 • utvikling av nye funksjoner i publiseringsprogramvaren
 • utvikling av tekniske tilpasninger av publikasjonsprogramvaren
 • deltakelse i den tekniske implementeringen av plattformen, inkludert konfigurasjon, testing av nye funksjoner og teknisk tilpasning av arbeidsflyt og grensesnitt
 • kontinuerlig videreutvikling av plattformarkitekturen
 • ivareta ansvar for drift av server, lagring og oppetid på publiseringsplattformene
 • programmere og utvikle andre digitale læringsverktøyer
 • holde seg orientert om aktuelle programvarer innen åpen forskning og åpen data
 • ivareta undervisning og veiledning av forskere og studenter i bruk av publiseringsplattformene og i andre digitale læringsverktøy
 • delta i interne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter med andre bibliotek

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • minimum ett års relevant erfaring med programmering (HTML, CSS og Javascript)
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy

Videre legges det vekt på at du:

 • har gode kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk
 • har erfaring med responsive web design og website customization inkludert XML og PHP
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende, samt har gode samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • har erfaring med databaser MySQL, Apache webserver
 • har erfaring med Github repository og REST API
 • har kjennskap til ulike dokumentformater, deriblant pdf, epub og mobi
 • har kjennskap til Open Access, OrCID

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 543 500- 650 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS