LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Utvikler - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 17.05.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Vil du være med å bygge ssb.no?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1876 levert statistikk, forskning og analyse som bidrar til forståelsen av samfunnet og verden rundt oss. Hver måned er det mellom 400.000 og 500.000 besøkende på våre nettsider, og vi stiller derfor høye krav til hvordan vi presenterer statistikken vår. Nettsidene og CMSet bak er derfor under grundig oppussing. Vi bygger opp alle sider på ssb.no fra bunnen, og ønsker samtidig å gjøre hverdagen til de som publiserer innhold dit enklere.

Kildekoden vår er i et åpent repo på GitHub, og vi har utviklet og forvalter et nytt designsystem med reactkomponenter som vi bruker for å bygge opp nye sider. Ny kode produksjonssettes hver dag og forbedres fortløpende.

For å hjelpe oss med dette søker vi etter en utvikler som kan gå inn i et team som jobber etter smidige prinsipper. Teamet jobber i korte sprinter med fokus på brukerinvolvering, gode utviklingsrutiner, trivsel og samhold. Teamet styrer sin egen hverdag selv, vi er ikke redde for å teste ut nye idéer og forsøker hele tiden å forbedre arbeidsmetoder. Arbeidsoppgavene er varierte og utviklerne velger selv løsninger på de behovene som legges frem.

Kvalifikasjoner

Du har

 • Erfaring med moderne programmeringsspråk, eksempelvis React, ES11, Node, Java 11, Kotlin.
 • God kjennskap til DevOps og prinsipper for smidig utvikling.
 • Erfaring med kontinuerlige leveranser, automatisering av bygg og monitorering av applikasjoner.
 • Forståelse for programmeringsparadigmer og designmønstre.
 • Sikkerhetsforståelse.
 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til CMS-systemer, eksempelvis Enonic XP.
 • Datahåndteringsforståelse.
 • Erfaring med automatiserte tester.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er nysgjerrig og er opptatt av å finne innovative løsninger. Du viser stort engasjement for faget og du er opptatt av kontinuerlig læring og utvikling. Du samarbeider godt med andre, deler din kompetanse og bidrar til gode diskusjoner og arbeidsprosesser. Du er opptatt av godt samhold i teamet og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

SSB arrangerer hackathons, meetups, månedlige tech lunsjer, demoer og mye annet. Vi jobber på og med skyløsninger og kan derfor teste ut ny teknologi og arbeidsmetoder. Vi ønsker å lære av hverandre, og vi strekker oss langt for at team og utviklere skal få utforme sin egen arbeidsdag.

I tillegg tilbyr vi

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 555 800 til kr 967 400 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode løsninger for fjernarbeid.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4360623169

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS