LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver innenfor sosial innovasjon / innovasjon i offentlig sektor (3-årig engasjement)

Søknadsfrist: 23.01.2022

OsloMet

Vil du være med på å utvikle OsloMet som en viktig innovasjonsaktør?

Avdeling for forskning og utvikling søker for snarlig tiltredelse en engasjert og erfaren medarbeider til interessante og varierte oppgaver innenfor området sosial innovasjon / innovasjon i offentlig sektor. OsloMet skal videreutvikles som en sterk og nyskapende forsknings- og innovasjonsorganisasjon, for slik å forsterke innsatsen knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Universitetet vil de nærmeste årene utvikle sitt bidrag til utvikling og innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.

Forskningen ved OsloMet bidrar til ny kunnskap og yter dermed vesentlige bidrag til å løse konkrete samfunnsutfordringer. Ved å styrke støtteapparatet knyttet til forskning og utdanning arbeider OsloMet for å sikre en bredere tilnærming til anvendelse av forskningsresultater. En annen viktig målsetting er at de ulike utdanningsprogrammene skal tilføres mer kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • videreutvikle kultur for sosial innovasjon/offentlig innovasjon i tett samarbeid med fagmiljøene på fakulteter og sentre
 • evaluere potensialet for sosial innovasjon/offentlig innovasjon i prosjekter
 • utvikle sentrale støttetjenester for prosjekter innenfor sosial innovasjon/innovasjon i offentlig sektor
 • utvikle tiltak for å bygge ansattes kompetanse innenfor sosial innovasjon/innovasjon i offentlig sektor
 • bidra til oppbygging og utvikling av kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap i utdanningsprogrammene
 • delta aktivt i oppbygging og utvikling av en operativ arbeidsgruppe på tvers av fakulteter og sentra knyttet til innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet
 • utvikle OsloMets nettverk innenfor sosial innovasjon/innovasjon i offentlig sektor

Vi søker deg som har

 • dokumentert praktisk erfaring med sosial innovasjon / innovasjon i offentlig sektor 
 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • dokumentert erfaring med å koordinere og administrere prosjekter
 • gode kunnskaper om virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • gode kunnskaper om EUs virkemiddelapparat
 • kjennskap til forsknings- og utdanningsområdet

Vi ønsker deg som

 • er løsnings- og resultatorientert
 • arbeider selvstendig og har gode samarbeids- og formidlingsevner
 • har evne til å bygge nettverk
 • gjennomfører, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • liker å jobbe med varierte oppgaver

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et hektisk og godt fagmiljø som spenner over et mangfold av administrative oppgaver på forsknings- og innovasjonsområdet
 • et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid og engasjement
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • stillingen rommer et stort spenn i arbeidsoppgaver og gir gode muligheter for faglig utvikling.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, det vil si kr. 543 500 – 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:         23 januar, 2022

Ref:                        21/13074

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS