LEDIG STILLING VED OSLOMET

Overingeniør innen energi og miljø i bygg

Søknadsfrist: 30.04.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Overingeniør innen energi og miljø i bygg

Ved Institutt for bygg- og energiteknikk er det ledig en fast stilling som overingeniør knyttet til studieprogrammene Energi og miljø i bygg, for bachelor- og masterstudenter.

Den som ansettes skal bidra med relevant og praktisk undervisning på blant annet strømningsteknikk-, varmepumpe- og inneklimalaboratorier, i tillegg til andre fagområder relatert til inneklima og energi i bygg. Stillingen skal sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte, og utvikler seg relevant til anvendt praksis og teknologi som anvendes i bransjen. Arbeidsoppgavene er varierte og inkluderer tett samarbeid med forskere og undervisere i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som kan engasjere studenter og formidle kunnskapene sine på en spennende måte.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • teknisk-faglig støtte i forskning og undervisning innen fagområder relater til inneklima og energi i bygg
 • veilede studenter og samarbeide med faglærere i laboratorieøvingene
 • drifte, vedlikeholde og betjene laboratorieutstyr og foreslå investeringer i nytt utstyr
 • implementere ny teknologi inn i nye og gamle laboratorieoppgaver, som gjenspeiler den rivende utviklingen og digitaliseringen i bransjen generelt

Vi søker deg som har:

 • relevant utdanning i ingeniørfag på minimum bachelorgradsnivå innen mekatronikk-, elektro-, kybernetikk, energiteknikk, energi-og-miljø, eller maskinfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet (f.eks. teknisk fagskole)
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og norsk, eller et skandinavisk språk

Det er en fordel at du har:

 • relevant praktisk arbeidserfaring innen ett eller flere av følgende områder: strømningsteknikk, måleteknikk, VVS-teknikk, ventilasjonsteknikk, inneklimakartlegging, elektroteknikk, lys- og lyd, automasjon i bygninger
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • har erfaring fra undervisning/veiledning av studenter

Vi ønsker deg som:

 • trives å jobbe med studenter og forskere, og liker å formidle kunnskap til andre
 • har evne til å engasjere og motivere studenter
 • er entusiastisk, positiv og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • raskt kan sette seg inn i nye fagområder og arbeidsoppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

 • spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet, med arbeidssted på Holbergs Plass, rett ved Slottet.
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø. Det kan også legges til rette for å ta videre utdanning i forbindelse med jobben, dersom dette ønskes, f.eks. masterutdanning på institutt BE.
 • kontakt med en mangfoldig og engasjert studentgruppe
 • en arbeidsplass med ambisiøse mål og i vekst
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Overingeniør Ernst Erik Hempel, ernhem@oslomet.no tlf. 926 08 527
 • Studieleder Peter Schild, petsch@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1087 overingeniør, dvs kroner 493 700 – 553 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 30.04.2023

Ref: 23/01305

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS