LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Seniorrådgiver – forskning og innovasjon i og for næringslivet - Avdeling for petroleum

Søknadsfrist: 18.03.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ti milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du lyst til å bidra til verdiskapning i næringslivet innen et område som står overfor store omstillinger? Da har du en gyllen mulighet nå ettersom vi søker en fagrådgiver i Avdeling for petroleum.

Hovedarbeidsoppgaver

 • ansvar for, og oppgaver knyttet til investeringsprosessen rettet mot næringslivet innenfor petroleumssektoren. Disse er organisert som en del av Forskningsrådets portefølje i budsjettformålene DEMO 2000 og PETROMAKS2
 • bidra i avdelingens andre oppgaver som blant annet omfatter PETROSENTER, SkatteFUNNs petroleumsportefølje, Forskningsrådets utviklingsprosesser og bestillinger fra finansierende departementer

Vi søker deg som

 • har høyere utdanning på masternivå og med teknologifagene som sentrale. Vi vil også vurdere kandidater med utdanning på bachelornivå som har relevant erfaring.
 • har interesse for petroleumssektorens muligheter og evner til verdiskaping i tida framover
 • har interesse for aktørenes evne til omstilling og bidrag til utvikling av nye næringsområder
 • har forståelse for innovasjonsprosesser
 • er positiv, selvgående og systematisk
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr deg

 • et godt arbeidsmiljø i et åpent og inkluderende team hvor vi vektlegger kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid
 • høyt aktivitetsnivå innenfor et spennende og meget bredt fagfelt
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for petroleum består av 13 medarbeidere som har ansvaret for Forskningsrådets investeringer innenfor petroleum. Vi jobber med forskning, innovasjon og demonstrasjon innenfor et bredt spekter av temaer og fag. Porteføljen skal bidra til verdiskaping i næringslivet gjennom konkurransekraft, omstilling og samarbeid. Avdelingen har ansvar for flere søknadstyper og budsjettformål inkludert PETROSENTER, PETROMAKS2, DEMO 2000 og SkatteFUNN petroleum. Den store omstillingen som nå foregår i sektoren, er helt sentral i porteføljen vår. Strategiorganet "Olje og gass i det 21. århundre" (OG21) er en integrert del av avdelingen og nå utvikles og revideres denne strategien – noe som vi også har en viktig rolle inn i.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann, mobil 934 29 650

Du kan også kontakte spesialrådgiver Tarjei Nødtvedt Malme, mobil 938 59 808.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Siri Helle Friedemann (Avdelingsdirektør), +47 934 29 650
 • Tarjei Nødtvedt Malme (Spesialrådgiver), +47 938 59 808
Powered by Labrador CMS