LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for hav og polar (vikariat i 3 år)

Søknadsfrist: 27.01.2022

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du lyst til å være med på å utvikle polarforskningen?

Det er behov for en rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar. Vi ser etter deg som er opptatt av polarforskning, og av hvordan resultatene fra forskningen kommer til nytte for samfunnet. Polarforskning er et område som har høy politisk interesse, og Norge har store ambisjoner innenfor feltet.

Avdelingen har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor hav og polarforsking. Det betyr bl.a. ansvar for finansiering av polarforskning, betydelig forskningspolitisk og strategisk rådgivning ovenfor norske myndigheter og stimulering til mer internasjonalt samarbeid. Ansvaret for Svalbard Science Forum (SSF) ligger også til avdelingen.

På havfeltet har avdelingen ansvaret for forskning for utvikling av bærekraftige havnæringer som inkluderer havbruk, fiskeri og forskning om marine økosystemer og ressurser for å bidra til god havforvaltning og godt havmiljø. Ansvaret omfatter også Forskningsrådets havsekretariat og oppfølging av havforskningstiåret.

Avdelingen har mye godt samarbeid med styresmakter og forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Rådgiveren vil inngå i avdelingens polarteam og bli en viktig ressurs i Forskningsrådets øvrige arbeid på polarområdet. Rådgiveren vil også delta i avdelingens internasjonale aktivitet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • planlegge forskningsaktiviteter
 • bidra i arbeidet med
  • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyse
  • utredninger og rapportering
  • strategiarbeid og rådgivning

Arbeidet omfatter bred kontakt mot forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter.

Vi søker deg som

 • har relevant høyere akademisk utdanning på minimum masternivå.
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning eller næringsliv
 • er analytisk og har strategiske evner
 • er nøyaktig og behersker elektroniske arbeidsverktøy
 • har kjennskap til polare problemstillinger og aktører nasjonalt og internasjonalt er en fordel
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er selvstendig, målrettet og konstruktiv. Du må være fleksibel og også kunne jobbe godt i team.

Vi tilbyr deg

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforum og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Christina Abildgaard mobil 932 09 901 eller seniorrådgiver Jon L. Fuglestad på mobil 930 25 460. Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på våre nettsider www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS