LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar (vikariat)

Søknadsfrist: 24.10.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar – internasjonalt forskningssamarbeid innen marin forskning - vikariat

Vi søker deg som er interessert i internasjonalt forskningssamarbeid og som har lyst til å bli såkalt nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i Forskningsrådet for å følge opp marin tematikk i Horisont Europa.

Horisont Europa er EU's ambisiøse rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027). Du vil få et spesielt ansvar for å mobilisere søkere til Horisont Europa, og du vil i tillegg være saksbehandler på de nasjonale utlysningene våre. I første omgang lyses stillingen ut som et vikariat på to år med mulighet til ett års forlengelse eventuelt fast stilling.

Du vil samarbeide tett med andre NCP-er i Forskningsrådet og med relevante team i Avdeling for hav og polar. Hovedtyngden av stillingen vil være tilknyttet NCP-oppgavene og annet internasjonalt samarbeid.

Stillingen vil være svært interessant for deg som er opptatt av bærekraftig bruk og forvaltning av havet. Du vil få god innsikt i og være med på utviklingen av havbasert forskning og innovasjon nasjonalt og internasjonalt.

Hovedarbeidsoppgaver

 • NCP for den marine delen i Horisont Europa klynge 6 "Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø"
 • strategisk mobiliseringsarbeid – identifisering av viktige målgrupper, som informasjon og veiledning til aktørene/søkerne våre
 • strategiarbeid og rådgivning i forbindelse med Horisont Europa og for Hav- og polaravdelingens andre ansvarsområder
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging, analyser og rapportering
 • bidra til godt samspill med de nasjonale aktivitetene våre og med eksterne samarbeidspartnere

Vi søker deg som har

 • relevant universitetsutdanning på bachelor-/masternivå eller lignende
 • erfaring fra forskning, offentlig forvaltning, forskningsadministrasjon, organisasjoner, og/eller forskningsintensivt næringsliv
 • kunnskap om internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, og gjerne kjennskap til EUs rammeprogram
 • god formuleringsevne både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode evner til å sette seg inn i ulike elektroniske arbeidsverktøy

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og at du er god til å samarbeide.

Vi tilbyr deg

 • arbeidsoppgaver i et felt med høy nasjonal og internasjonal aktivitet
 • mulighet til å utvide kontaktnettverket ditt i nasjonale og internasjonale sammenhenger
 • gode muligheter for egen faglig utvikling og for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kollegaer
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Du må regne med noe reising i jobben.

Avdelingen består av 28 medarbeidere og har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor hav og polarforsking. Det betyr blant annet ansvar for finansiering av polarforskning, forskning knyttet til havmiljø og forvaltning, og utvikling av bærekraftige havnæringer særlig innen fiskeri og havbruk. Avdelingen har ansvaret for forskningspolitisk og strategisk rådgivning overfor norske myndigheter og stimulering til mer internasjonalt samarbeid. Avdelingen har mye godt samarbeid med styresmakter og forskingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Christina Abildgaard på mobil 932 09 901 eller
 • Spesialrådgiver Hanna Lee Behrens på mobil 481 81 290 eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Christina I.M. Abildgaard (Avdelingsdirektør), +47 932 09 901
 • Hanna Lee Behrens (Spesialrådgiver), +47 481 81 290
Powered by Labrador CMS