Ledig stilling ved Norges forskningsråd

Jurist - vikariat ut 2021

Søknadsfrist: 20.08.2020

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vi søker jurist til vikariat i stilling som rådgiver/seniorrådgiver i vårt juridiske team. Teamet består av fire jurister inkludert teamleder og er del av Avdeling for kvalitets- og prosesstyring. Avdelingen er ansvarlig for avklaring av juridiske spørsmål og implementering av felles retningslinjer for søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter som får støtte av Forskningsrådet.

De juridiske problemstillingene knyttet til vår virksomhet er mange, med hovedvekt på juridiske problemstillinger innen forvaltningsrett, tilskuddsforvaltning, offentlighet, statsstøtte, personvern og kontraktsrett.

Hovedarbeidsoppgaver

 • juridisk bistand internt i organisasjonen i enkeltsaker, særlig innen forvaltningsrett, men også innen øvrige rettsområder
 • lede vår interne habilitets- og klagegruppe (i deler av vikariatet)
 • utarbeidelse av interne retningslinjer
 • opplæring av ansatte – kursing, hjelpesider etc.

Vi søker deg som har

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • gode faglige kvalifikasjoner og et godt juridisk skjønn
 • erfaring med juridisk rådgivning innen forvaltningsrett
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • god arbeidskapasitet
 • god formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende og selvstendig stilling
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • hyggelige kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådet forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

 • Avdelingsdirektør Nina Hedlund på mobil 957 50 414 eller
 • Teamleder Wilhelm Bjønness på mobil 950 67 690

Les mer om Forskningsrådet på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen