LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

IT - sikkerhetsrådgiver

Søknadsfrist: 18.05.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ti milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Forskningsrådet skal dyrke fram idèkraft verden trenger, og vi vil gjerne ha med deg som kan IT-fag og som er oppriktig interessert i fagområdet informasjons- og IT-sikkerhet. Du er god på strategisk arbeid og har erfaring fra å implementere og forvalte informasjonssikkerhet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • utarbeide, implementere og vedlikeholde IT-sikkerhetsstrategien og sikkerhetsdokumentasjonen vår
 • gi råd, faglig veiledning og støtte til driften av IT-sikkerhetsløsninger
 • gjennomføre og videreutvikle risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet, metodikk for testing og beredskap
 • følge opp hvordan vi skal etterleve det som er bestemt i de styrende dokumentene våre, håndtere ev. avvik og forbedre den tekniske sikkerheten vår
 • bidra til å sikre virksomhetens og medarbeidernes bevissthet rundt trusselbildet i tråd med Forskningsrådets sikkerhetsstrategi, visjoner og mål
 • holde Forskningsrådets informasjonssikkerhet relevant i tråd med nasjonale og internasjonale nettverk, sikkerhetsmyndigheter og andre virksomheter

Vi søker deg som

 • har utdannelse innenfor informasjonsteknologi, informasjonssystemsikkerhet eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan veie opp for en formell utdannelse.
 • er virksomhetsorientert og forstår å navigere i balansen mellom risiko og forretningsverdi
 • er faglig oppdatert og holder deg oppdatert på trusselbildet og trendene innenfor IT-sikkerhet
 • har god teknisk forståelse innenfor sikkerhetsarbeid, god kjennskap til IKT og sikkerhetsprinsipper for informasjonssystemsikkerhet
 • har erfaring med, og evne til, å holde seg oppdatert på nasjonalt og internasjonalt regelverk, utfordringer, utviklingstrekk og løsninger innenfor informasjonssystemsikkerhet
 • tilfredsstiller kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert "Hemmelig"
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og selvstendig stilling med gode muligheter for faglig utvikling
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • hyggelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av rundt 20 medarbeidere pluss noen innleide konsulenter. Avdelingen har ansvaret for effektiv utvikling og drift av alle Forskningsrådets digitale systemer, dette inkluderer også nettverk, servere, pc-er og annet teknisk utstyr og programvare. IT-avdelingen betjener også en brukerstøtte-ordning.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du fungerende avdelingsdirektør Herleif Sandbakken på mobil 412 88 400.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Herleif Sandbakken (Spesialrådgiver), +47 412 88 400
Powered by Labrador CMS