LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver - informasjonssikkerhet og personvern

Søknadsfrist: 12.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for IT

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver i Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern, Avdeling for IT.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område.

Avdelingen består av tre seksjoner og syv faggrupper:

 • Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern
 • Seksjon for virksomhetsnære tjenester (VITE), med tre underliggende faggrupper
 • Seksjon for digitale basistjenester (BASE), med tre underliggende faggrupper
 • Seksjon for rådgivning og forvaltning (RING)

Avdelingen skal bidra til å øke UiTs evner til å imøtekomme fremtidige forventninger og muligheter med digitalisering og bruk av moderne teknologi. Avdelingen skal også være en synlig og aktiv digitaliseringspartner for utdanning, formidling og forskning ved UiT. Les mer her.

Arbeidssted vil være enten campus Tromsø eller Narvik, og lokasjon avtales ved ansettelse.Angi gjerne ønsket arbeidssted i søknaden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil primært være innenfor informasjonssikkerhet og personvern, og inkluderer

 • Rådgivning, saksbehandling og rapportering
 • Håndtering av juridiske problemstillinger knyttet til bruk av IT-teknologi
 • Utforming og håndheving av rutiner og regelverk
 • Kontraktsarbeid tilknyttet IT-tjenester
 • Kurs, presentasjoner og foredrag i informasjons- og opplæringsøyemed

Den som tilsettes forventes å delta i nasjonal samhandling på området i UH-sektoren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sikkerhetssjef Ørjan Dypvik Pettersen,

Juridisk seniorrådgiver Ingvild Stock-Jørgensen,

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Master i rettsvitenskap eller tilsvarende.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det er også ønskelig med:

 • Interesse for teknologi og utvikling innenfor området
 • Kjennskap til UH-sektoren – gjerne rettet mot teknologiske behov
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og deres behov mht digitalisering
 • Relevant erfaring innenfor personvern, informasjonssikkerhet og arbeid med avtaleverk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å sette deg inn i behov, både funksjonelt og teknisk
 • Evne til å arbeide strukturert og være løsningsorientert
 • God til å håndtere mange interessenter
 • Sterk på gjennomføring av prosesser
 • Evne til å skape gode relasjoner og ta initiativ
 • Evne til å skape entusiasme og motivere andre

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode muligheter for egenutvikling og kompetanseheving
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver ut fra kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS