LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Økonomi / HR - Steinkjer

Søknadsfrist: 21.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst,  

 

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø.

Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi. 


Les mer: www.nord.no/fba 

Vil du bli en del av teamet i administrasjonen ved FBA?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Steinkjer er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi, personal og drift.

Fakultetet har 18 administrative medarbeidere tilknyttet studiestedene Bodø og Steinkjer. Fakultetsadministrasjon er organisert i team, og denne stillingen ligger i team for økonomi, analyse og drift.

Stillingen har kontorsted Steinkjer.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av eksternt finansierte forskningsprosjekt og andre økonomioppgaver 
 • Saksbehandling innenfor HR/personalområdet 
 • Driftsmessige oppgaver knyttet til fakultetet sin aktivitet i Steinkjer
 • Være administrativ kontakt for FBA Steinkjer, og mot fellesadministrative funksjoner

Arbeidsoppgavene kan bli endret over tid.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • God økonomiforståelse og erfaring fra forskningsfinansiering og offentlig økonomiforvaltning vektlegges
 • Erfaring innen personalområdet/HR
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger 
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Serviceinnstilling, og samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 – 679 700 - ,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 584 500,- 732 300- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.12.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30199632

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS