LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver innen etter- og videreutdanning

Søknadsfrist: 03.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Er du opptatt av kompetanseutvikling og innovasjon i vårt faglige nedslagsfelt?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er det ledig én 100 % fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Vi søker deg som er interessert i å legge til rette for fremgang og kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen og skolen, inkludert hele laget rundt barnet og eleven. Dette fordrer godt samarbeid med fakultetsledelsen, vitenskapelig personale, administrasjon og eksterne samarbeidspartnere. Ved Nord universitet, fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, er det ledig en 100 % fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver hovedsakelig knyttet til etter- og videreutdanning.

Arbeidssted vil være Levanger eller Bodø, noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingens nærmeste overordnede er kontorsjef for økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i forbindelse med utviklingen og driften av etter- og videreutdanningstilbudene (informasjonsdeling; utredning; saksbehandling; oppfølging; veiledning)
 • Bidra i forbindelse med anbudsrunder/søknadsarbeid (innhenting av dokumentasjon; kontakt med eksterne; kvalitetssikring av søknader; kontraktsforhandlinger; samarbeidsavtaler; budsjettering)
 • Studieveiledning og studiekvalitetsarbeid
 • Bidra i utviklingsprosjekter innen området
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter innenfor IT og informasjonshåndtering

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med prosjektutvikling og søknadsprosesser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • Gode analytiske evner og evne til å jobbe etter tidsfrister
 • Strukturert, effektiv og resultatorientert
 • Innsikt i barnehage- og skolesektoren, kulturnæring og idretts-/folkehelsefeltet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - NOK 575 400 – 657 300 - ,- i året
 • alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 615 700 - 720 100- ,- i året 

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Bjørn Heistad, tlf: +47 74 02 25 10, Mobil: +47 95 82 81 18, epost: bjorn.heistad@nord.no
 • Seniorrådgiver Runi Hagen, tlf: +47 74 02 26 04, Mobil: +47 92 44 88 65, epost: runi.hagen@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.12.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30119953

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS