LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Studiedirektørens stab

Søknadsfrist: 10.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Studieavdelingen er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver / seniorrådgiver.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Studieavdelingen har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studieavdelingen er avhengig av et godt samspill med de enkelte fakultetene. Studiedirektørens stab har oppgaver innenfor studieportefølje, studieplanarbeid, kvalitetssikring og saksbehandling/sekretærfunksjoner for sentrale utvalg og nemnder. Det kreves derfor at medarbeiderne i staben har god forståelse for helheten som det studieadministrative arbeidet inngår i.

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsarbeid innenfor kvalitetssikring av utdanning
 • Arbeid med studieadministrative systemer i team
 • Utarbeidelse og presentasjon av statistikk og analyser
 • Rapportering
 • Prosjekthåndtering
 • Utredningsarbeid og saksbehandling for studiedirektøren

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Innsikt og interesse for systemer, og erfaring med bruk av statistikkverktøy
 • Erfaring innenfor arbeid med rapportering og arbeid med studieadministrasjon vil bli vektlagt, men bred erfaring fra administrasjon eller offentlig forvaltning kan kompensere for dette
 • Erfaring fra offentlig administrasjon eller offentlig forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Erfaring innenfor arbeid med rapportering og arbeid med studieadministrasjon vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Trives i en travel og omskiftelig hverdag, og være åpen for ulike arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med Tableau, Felles Studentsystem (FS), SQL Developer og prosjektstyringsverktøy er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året, kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- - 650 300,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 10.10.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071741

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS